13 en 14 mei 2017 - Rabten Jigme Ling

advertisement
Te m p e l e n
b oe d d h ist isch
st ud ie ce n t r um
RABTEN
JIGME LING
St at ion sw e g 9 8 ,
De n Haag
De 12 Schakels van
Onderling Afhankelijk Ontstaan
weekendcursus boeddhisme – Engels gesproken, Nederlandse vertaling
13 en 14 mei 2017
datum en
plaats
13 en 14 mei 2017
10.00 –12.00 uur en 14.30 – 17.00 uur (beide dagen)
Stationsweg 98, Den Haag
de leraar
De leraar is de Eerwaarde Gonsar Rinpoche, Centrum voor Hogere
Tibetaanse Studies ‘Rabten Choeling’, Mt.Pélerin, Zwitserland.
(zie: www.rabten.eu).
de cursus
In de leer van de Boeddha wordt uitgelegd dat ons huidige bestaan nooit echte
voldoening schenkt. Van zichtbare vormen van lijden en pijn tot en met een
staat van relatieve maar tijdelijke vredigheid – we ervaren nooit de totale
vrijheid over ons bestaan. En zo blijft echt en blijvend geluk buiten ons
bereik. De leer van de 12 Schakels van Onderling Afhankelijk Ontstaan legt
uit hoe wij zelf dit bestaan creëren. Wanneer we dit mentale proces begrijpen
kunnen we het een halt toeroepen en kunnen we een staat van echte bevrijding
bereiken.
informatie
en folder
In Liem, tel.: 070- 3800 273; mob.: 06-387 57 116;
E-mail: [email protected]
Of kijk op: www.rabtenjigmeling.nl
kosten
donatie
Er zijn 2 prijscategorieën: 1) regulier en 2) voor hen met
minimum inkomen of minder. Is uw draagkracht wat groter?
Dan zijn wij dankbaar voor uw extra steun.
1) regulier:
€ 50,- of meer
2) minimum inkomen: € 10,- of meer
Download