Integratie van ICT in het taalonderwijs: van fanatisme

advertisement
Integratie van ICT
in het taalonderwijs:
van fanatisme
naar realisme
William H. Fletcher
United States Naval Academy
We leven volop in het Infotijdperk
Paradoxen van het Infotijdperk
Hoe meer informatie we hebben,
hoe minder we er raad mee weten
Hoe meer technische middelen we
toepassen om ons leven efficiënter
en produktiever te maken, hoe
minder we presteren
Het proces vervangt al te vaak het
produkt
Werken met Informatie
Al wat intellektueel eigendom geproduceerd, schat?
Vooruitgang (?)
Maar… het leven zonder technologie is geen optie meer!
Wat doen we hier eigenlijk?
de technofielen
de technofoben
de “gulden middenweggers”
Wat doen we hier eigenlijk?
Hoe kunnen we onze leerlingen het
beste voorbereiden op de wereld
waarin ze zullen leven en werken?
Wat brengt de toekomst?
Eigenlijk hoop ik dat ik later iets doe dat nog niet is uitgevonden.
Wat is de bedoeling van
een algemene vorming?
•
•
•
•
zin van onzin leren onderscheiden
begrijpen en kunnen uitleggen waaróm
kritisch vragen stellen en antwoorden beoordelen
logisch—dus niet associatief —leren analyseren,
redeneren en argumenteren
“Ontwikkeling is wat er overblijft als
je de feiten allang vergeten bent”
(of als de feiten niet meer kloppen)
Plus ça change…
Hoe kunnen we het
Infotijdperk in een
Kennistijdperk veranderen?
Infonautiek
•Vinden
•Evalueren
•Integreren
•Terugvinden
Hoe moeten we de rol van de
leraar opnieuw definiëren?
11010010
01110110
10011110
01110010
10010110
00000100
10010110
10110110
10100110
01110110
00000100
10100110
00110110
00110010
10000110
11101111
00100001
11111011
10011110
10001010
00001101
00110010
11001011
11101110
00011100
10110001
11001100
10000100
01100000
11001111
00100011
10000111
11111001
11010101
01101111
10101111
00011111
Neil en Liam
Hoe moeten we de rol van de
leraar opnieuw definiëren?
• Data worden pas informatie door een
referentiekader en een werkwijze
• Informatie wordt pas kennis doordat men die
verwerkt, d.w.z. begrijpt, interpreteert en
relateert aan een groter verband
• We moeten onze leerlingen referentiekaders en
werkwijzen bijbrengen om te voorkomen dat ze
informatie klakkeloos en onverwerkt overnemen
Waarom doen we ICT?
• om “politieke” redenen
• omdat we het zelf leuk vinden
• omdat we er iets mee kunnen
doen wat op geen andere manier
te bereiken is, of wat echt
efficiënter wordt door de
technologische aanpak
We moeten de hoge kosten
kunnen verantwoorden.
Welke implikaties heeft de
toenemende rol van ICT voor ons vak?
• meer werk in teamverband
• meer zelfstandigheid van de leerling
• meer flexibiliteit en kreativiteit
• minder “frontaal onderwijs”
• minder zekerheid voor de leraar
• minder duidelijke basis voor toetsen
Leven we echt wel volop
in het Infotijdperk?
Een nieuw tijdperk zal pas
aangebroken zijn als we niet alleen
nieuwe middelen en technieken
toepassen…
…maar ook nieuwe vaardigheden
ontwikkelen en deze op een
verantwoorde manier toetsen
Download