vooraankondiging lerarenopleiding Royal Dutch 2010

advertisement
Vooraankondiging
Taekwon-Do lerarenopleiding ITF Royal Dutch
Met trots delen wij mede dat de start van de lerarenopleiding binnen de ITF Royal Dutch een
feit is. Een enthousiast en ervaren team van rijkserkende, academische en universitair
geschoolde docenten zullen deze opleiding vorm gaan geven.
Door hun specifieke vakkennis in verschillende onderwijsrichtingen stellen zij als doel in deze
opleiding cursisten op te leiden, zodat ze zelfstandig didactisch, pedagogisch en
psychologisch verantwoorde Taekwon-Do lessen kunnen geven aan Taekwon-Doins t/m de
3e dan. Deze cursus is dan ook uniek in Nederland op het gebied van Taekwon-Do
onderwijs.
Deze opleiding is samengesteld voor cursisten die Taekwon-Do leraar A (assistent leraar) of
Taekwon-Do leraar B (leraar) willen worden.
Deze unieke opleiding heeft een duur van 12 maanden waarbij praktijk en theorie elkaar
afwisselen. Onder andere zullen de volgende aspecten worden behandeld:
-
Sportgezondheidsleer (anatomie, fysiologie, trainingsleer) & praktisch lesgeven
Leiding geven en specifieke didactiek, pedagogiek en methodiek
Organisatieleer en de geschiedenis van het Taekwon-Do
Etiquette, nomenclatuur en gradueren
Deze opleiding is toegankelijk voor iedere Taekwon-Do beoefenaar ongeacht organisatie en
zal in februari 2011 van start gaan. Verdere informatie volgt.
Indien u interesse heeft en/of meer informatie wil, stuur dan een mail naar:
[email protected]
Met sportieve groet,
Namens de commissie lerarenopleiding van de ITF Royal Dutch,
Sabum Hennie Thijssen 6e dan
Download