TOM-ouderavond

advertisement
TOM waarom eigenlijk?
• Recht doen aan verschillen
• Maatschappelijke veranderingen
• Visie op leren: leren is meer dan luisteren en
kopiëren en komt uit boeken
• Tekort aan HBO-geschoold personeel
• 25 leerlingen 1 leraar 4 muren en een deur
heeft zijn langste tijd gehad
• De lerende organisatie: de 5 disciplines
(mentale modellen, systeemdenken,
teamleren, gemeenschappelijke visie,
persoonlijk meesterschap)
Ontstaan TOM
• Start van het project in 2001 als maatregel
personeelstekorten: ‘1000
onderwijsassistenten’
• Kern: tegemoetkomen aan behoeftes van
kinderen
• Antwoord op veranderingen in maatschappij
Waar wil TOM naartoe?
Een situatie waarin de school op basis
van eigen onderwijskundige visie en
context een bewuste keuze maakt voor
de inrichting van het onderwijs, met
een organisatie die optimaal aansluit bij
die visie en het daartoe noodzakelijke
personeelsbeleid.
leeromgeving
Leerinhoud
Organisatie
Inzet personeel
TOM de 4 pijlers
en een schil
Verandering op Maat
Team Onderwijs op Maat
Personeel
instructeur
weinig functies
autonome leraar
alleen verantwoordelijk
mijn klas
alleskunner
eerst de PABO
eens leraar altijd leraar








begeleider, coach, mentor
meerdere functies
teamwerk
gedeelde verantwoordelijkheid
onze kinderen
teamteaching
leren op de werkplek
functiehuis
Team Onderwijs op Maat
Organisatie
klassikaal
jaargroep
kennisoverdracht
leraar gestuurd
vaste leergroep
leerling volgsysteem






klassendoorbrekend
kern- of basisgroep
betekenisvol actief leren
gedeelde sturing door leraar en leerling
wisselende leergroepen
portfolio
Team Onderwijs op Maat
Leeromgeving
computer om te oefenen
allemaal luisteren
weinig variatie in leervormen
alleen uit methode
klaslokalen
statisch gebouw
 computer als leerbron/
communicatiemiddel
 meervoudige intelligentie
leerstijlen, Human Dynamics
 ontdekkend en samenwerkend leren
 betekenisvol leren
 leer- en werkplekken
 flexibel gebouw
Team Onderwijs op Maat
Leerinhoud
 Kennis hebben van leerlijnen en leerdoelen om de methode los
te kunnen laten.
 Leerdoelen om kunnen zetten naar betekenisvolle activiteiten
(doelgericht werken)
 Weten dat er verschillende soorten kennis (inzichten, feiten,
vaardigheden) zijn en daar de juiste aanpak bij kunnen
hanteren.
 De ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen door
observaties, genormeerde toetsen en het kunnen opbouwen
van een portfolio.
 Vaardig zijn in het voeren van reflectiegesprekken met
leerlingen.
Download