Een terug- en vooruitblik Mini-Symposium pabo Arnhem 14

advertisement
15 jaar onderwijs & ict in vogelvlucht
Een terug- en
vooruitblik
Mini-Symposium pabo Arnhem
14 oktober 2009
Marijke Kral
Lector Leren met ict
15 jaar onderwijs & ict in vogelvlucht

Terugblik: drie perioden
–
1995 – 2000
’Technologypush’
–
2000 – 2005
’Het leren van de leraar’
–
2005 – heden ’De leerling in beeld’

Waar staan we nu – de uitdagingen

Vragen en discussie
≃ 1995 – 2000 Technologypush

Inzet:
Ict als motor voor onderwijsverbetering

Computers de school in
(Investeren in Voorsprong
/ Onderwijs Online)
≃ 1995 – 2000 Implementatiestrategie
Pijlers
Overwegingen
Ict-voorzieningen realiseren
 Voorzieningen leiden tot gebruik
Professionaliseren beheer
 Drempels verlagen
Digitaliseren informatie
 Afdwingen gebruik
Scholing basisvaardigheden  Vaardigheid leidt tot gebruik
Héél veel good practices
 Voorbeeld doet volgen, olievlek
“Pioniersfase in Beeld”
1000 bloemen bloeien
≃ 2000 Return on Investment?
Voorzieningen op orde, docenten basisvaardig,
gebruik blijft achter
 gebrek didactische ict-vaardigheden
 gebrek leermiddelen
 gebrek aan gedeelde visie
 veranderaanpak overwegend
‘blauw’, weinig aandacht voor
culturele factoren en collectief leren
“Dralen op drempel
didactische doorbraak”
Kral, M. & Uerz, D. (2004). Onderwijsinnovatie met ict in de bve-sector.
Sligte, H., Schoonenboom, J., Dekker., P & Polder, K. (2005) Surfen over glad ijs
≃ 2000 – 2005 De leraar in beeld
“Learn to use  Use to learn”

‘Digitale didactiek’
& Ict-e-competenties

Het leren van leraren

Veranderaanpak

Samenwerking & communities
Samenwerking met lero’s

Opleiden in de school

Bijdragen aan schoolontwikkeling

Onderzoekende houding

Leraar-in-opleiding als
change-agents
Het ‘nieuwe leren’ & ict

Competentiegericht leren; sociaalconstructivisme ; natuurlijk leren

Rendementsvraag,
‘evidence based’

Visieontwikkeling of
ontwikkeling vanuit visie ….
Conceptgeleide invoering van ict

6 basisscholen

leerkrachtgestuurd  leerlinggestuurd

expliciteren onderwijsconcept

werkhypothesen ict

leerarrangementen

effectonderzoek
Eigenaarschap
Onderwijsontwikkeling
Motivatie
Het digibord als ‘paard van Troje’

Hype (67% bao)

Snelle adoptie

Past bij routines – klassikale instructie

Maar: nieuwe routines
Zelfstandig leren rekenen met het digibord
http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/zelfstandigrekenen/arabesk
≃ 2005  De leerling in beeld!


Digital natives komen de scholen in
Met hun eigen tools en voorkeuren:
–
–
–
–
–
–
–
netwerken als lifestyle
leren door te doen
connectiviteit
interactiviteit
beelden
gaming
parallel verwerken
De nieuwe digitale kloof:
Multimediale geletterdheid
Conversationele kennis
Weten = verbonden zijn
Leren is het bouwen en
benutten van netwerken
George Siemens, Knowing Knowledge (2006)
Emerging technologies

Web 2.0
 delen, denken, cocreatie

Games, simulaties, virtuele werelden
 diep leren, ervaringsleren

Locatiespecifieke informatie (mobiel+GPS)
 just-in-time en just-in-place

Gebruikersprofielen

Augmented reality http://www.youtube.com/watch?v=BUOHfVXkUaI
2009  Leraar 2.0 en School 2.0?

Feitelijk ict-gebruik nog niet veel
opgeschoten
(Kennisnet, Vier in Balansmonitor 2009)

Kloof binnenschools en
buitenschools ict onverminderd groot
(Onderwijsraad, 2008)

Versnellers nodig!!
?
Call for Action Edusummit 2009
Onder meer:

Herziening onderwijsdoelen

Multimediale geletterdheid als onderwijsdoel

Veranderkundig leiderschap

Verdere professionalisering leraren

Bevorderen open digitale leermiddelen
International Handbook of
Information Technology in
Primary and Secondary
Education, Voogt & Knezek
(eds.). Springer, 2009.

Bevorderen co-creatie door leerlingen

Onderzoek ondersteunend aan praktijk

Onderzoek naar leren mbv nieuwe interfaces
Rol lerarenopleidingen

Leerling 2.0 wordt niet vanzelf leraar 2.0
 uitdagende leeromgeving, experimenteren

Cocreatie van onderwijs door studenten
 student mede-ontwerper eigen onderwijs

De leraar als arrangeur en ontwerper
 nieuwe rollen, uitstroomprofielen
Vragen, discussie
Welke kansen en mogelijkheden ziet u
om de ict-integratie in het onderwijs te
versnellen?
Download