het bestand - Hervormde gemeente Siddeburen

advertisement
Wekelijkse Nieuwsbrief
Hervormde gemeente Siddeburen -Tjuchem - Steendam
Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden
van http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net
Jaargang 29
Weeknummer 18
Zondag 7 mei 2017
Bent u te gast in onze gemeente? We heten u hartelijk welkom! Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij iemand
van de kerkenraad terecht. U kunt natuurlijk ook kijken op onze website: http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net
Kerkdiensten vandaag
Siddeburen
9.30 uur
:
Tjuchem
:
19.00 uur
Dhr.D.Vos - Oostwold – afsluiting winterwerk
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de Viskenij
Ds.N.Noorlander – Onstwedde
Bij deze dienst - Lied 259 OTH : 2,3,5 (melodie Ps 24)
Onrustig leef ik , opgejaagd
Door duizend dromen uitgedaagd
die liegen, lokken en verleiden;
de boze, briesend als een leeuw,
gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw
tot U , o God: Kom mij bevrijden
De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk, schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn.
dat is, o God, waar wij van dromen
Met heel mijn hart, verwacht ik, Heer
uw komst, de grote ommekeer;
Hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
Kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen !
Zondagsschool
Er is vanmorgen zondagsschool
Opbrengst busje catechisatieseizoen
Het busje van de catechisanten heeft € 82,21 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor de Noodhulp in Afrika
(via Project 10 27)
Regiojeugddienst – zie achterzijde nieuwsbrief
Vanavond is er om 19.00 uur een regiojeugddienst in de Hoeksteenkerk in Delfzijl.
Voorafgaande aan de dienst zijn er vanaf 18.00 uur hamburgers van de plaat en live muziek.
Zorg dat je dit niet mist!
Zieken
mevr. A. Kroon – Noordman, Ufkenshuis kamer 268 is ernstig ziek thuis.
Dhr.Bos (Viskenijstraat 4) is ernstig ziek thuis.
In de gemeente zijn verder zieken die niet in het bijzonder worden genoemd. Gedenk hen en hun dierbaren in uw voorbede.
Weekagenda
Zondag 7 mei 2017
Maandag 8 mei 2017
Donderdag 11 mei 2017
Kerkdiensten DV zondag 14 mei 2017
Siddeburen
9.30 uur
:
Tjuchem
19.00 uur
Aanvang
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
Avondsamenkomst gez. kerken in het Ufkenshuis
Moderamenvergadering in de Viskenij
Vergadering kerkenraad met het college van kerkrentmeesters
:
Ds.W.v.d.Wind
De uitgangscollecte is bestemd voor de IZB.
Ds.G.Schreuders - Wierden
Weektekst
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,
die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Ef.2:10
Download