Uitnodiging

advertisement
Ettelgem, 04/05/2017
Beste,
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op de opleidingsdag voor juryleden en
stamboekkeurders van de rassen Texel en Blauwe Texel. Deze gaat door op zaterdag 20 mei
2017 vanaf 09u30 op het bedrijf van de familie Werbrouck, Honingstraat 18C , Gits.
Het is de bedoeling van de rassencommissies om vlak voor het keurings- en
prijskampseizoen de koppen nog eens bijeen te steken om een uniforme en rechtlijnige
keuring doorheen Vlaanderen te verkrijgen. Voor de meesten een heropfrissing van de
puntenbalk en lineaire metingen, voor eventueel nieuwe kandidaat-keurders en/of juryleden
een onmisbare basis. Ook een aantal nieuwe elementen in de keuringsbalk zullen aan bod
komen.
Wie mensen kent die geïnteresseerd zijn om jurylid en/of keurder te worden binnen KHV,
mag deze gerust meebrengen.
Graag inschrijven op voorhand zodat we een ontbijt en lunch kunnen voorzien door een
mailtje te sturen naar [email protected] of door het inschrijfstrookje terug te
sturen naar Kristof Schillewaert, Klemskerksestraat 2, 8460 Ettelgem voor 17/05/2017.
We hopen op uw aanwezigheid,
Namens de rassencommissies
Kristof Schillewaert
Verslaggever
Ik, ___________________________________________bevestig hierbij mijn aanwezigheid
op de opleidingsdag op 20/05/2017.
Download