Macro-economisch overzicht – Q4 2016

advertisement
Macro-economisch overzicht – Q4 2016
Het herstel van de Nederlandse economie zet
zich dit en volgend jaar gestaag voort. De
economische groei komt volgens het CPB
zowel dit jaar als volgend jaar uit op 1,7%.
Daarbij wordt de groei in 2017 met 0,4%-punt
wordt gedrukt door Brexit.
De huishoudconsumptie neemt dit jaar naar
verwachting met 1,3% toe en trekt in 2017 aan
naar 1,8%. Deze stijging is te danken aan het 5
miljard-pakket lastenverlichting (2016),
werkgelegenheidsgroei, en stijging van de
lonen bij een lage inflatie.
Het economische herstel vertaalt zich ook dit
jaar in een grote investeringsbereidheid. De
totale investeringen nemen in 2016 met 5% toe
en in 2017 met 3,8%. Zowel de
woninginvesteringen als de
bedrijfsinvesteringen dragen bij aan deze groei.
De uitvoergroei valt in 2016 iets terug en komt
naar verwachting uit op 3,2%. In 2017 groeit de
export in nagenoeg hetzelfde tempo (3,1%).
Risico’s voor het economische beeld doen zich
vooral buiten Nederland voor, zoals problemen
in de Europese bankensector en de
ontwikkeling van de Chinese economie.
Download