inschrijvingsformulier isf atletiek 2017

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER ISF
ATLETIEK 2017
24/06/2017 - 30/06/2017
Nancy (Frankrijk)
NAAM VAN DE SCHOOL
NAAM INSTELLINGSHOOFD
ADRES
TEL.
E-MAILADRES
NAAM VERANTWOORDELIJKE LEERKRACHT
GSM
E-MAILADRES
Stelt zich kandidaat voor deelname aan bovenvermeld ISF-kampioenschap voor volgende categorie(ën)
SCHOOLPLOEG JONGENS (99/00/01/02)
SCHOOLPLOEG MEISJES (99/00/01/02)
WIJ HEBBEN KENNIS GENOMEN VAN DE ALGEMENE EN FINANCIËLE DEELNEMINGSVOORWAARDEN M.B.T. INTERNATIONALE SCHOOLSPORT
ONZE SCHOOL ENGAGEERT ZICH TOT EFFECTIEVE DEELNAME AAN HET ISF-KAMPIOENSCHAP,
NA SELECTIE/PLAATSING.
WIJ ZIJN LAUREAAT ‘SPORT BEWEEGT JE SCHOOL’ IN HET VOORGAANDE SCHOOLJAAR.
WIJ GAAN AKKOORD MET HET SELECTIESYSTEEM DAT (I.F.V. DE INSCHRIJVINGEN) DOOR SVS ZAL
WORDEN UITGEWERKT.
WIJ GAAN AKKOORD DAT SVS DE PRAKTISCHE VOORBEREIDING M.B.T. REISORGANISATIE OP
ZICH NEEMT.
HET INSCHRIJVINGSGELD VAN 50 € PER SCHOOLPLOEG WERD OVERGESCHREVEN OP HET
REKENINGNUMMER 068-2209680-47 (BELFIUS) VAN DE STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT,
MET VERMELDING: INSCHRIJVING ISF ATLETIEK 2017 [NAAM SCHOOL]
DATUM + HANDTEKENING
DIRECTIE
STEMPEL SCHOOL
DATUM + HANDTEKENING
VERANTWOORDELIJKE
LEERKRACHT
ONDERTEKEND INDIENEN VOOR 01/10/2016 VIA MAIL (SCAN) [email protected]
OF PER POST NAAR SVS CENTRAAL, T.A.V. BRECHT VERMEIR – LEOPOLD II-LAAAN 184 D, 1080 BRUSSEL
Download