inschrijvingsformulier isf euro foot jeunes 2016

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER ISF
EURO FOOT JEUNES 2016
Frankrijk (Lille et Lens) – Van 29/05 tot 6/06/2016
Onze school :
NAAM VAN DE SCHOOL :
NAAM INSTELLINGSHOOFD :
ADRES :
TEL.:
FAX :
E-MAILADRES :
NAAM VERANTW. LEERKRACHT :
E-MAILADRES :
TEL / GSM:
Stelt zich kandidaat voor deelname aan bovenvermeld ISF-kampioenschap voor volgende
categorie(ën) :
Categorie (aankruisen wat van toepassing is):
schoolploeg jongens
’98-’99-‘00
schoolploeg meisjes
’98-’99-‘00
Tevens bevestigen wij dat :
Wij hebben kennis genomen van de algemene en financiële deelnemingsvoorwaarden
m.b.t. internationale schoolsport.
Onze school engageert zich tot effectieve deelname aan het ISF-kampioenschap, na
selectie / plaatsing.
Wij zijn laureaat ‘Sport beweegt je school’ in het voorgaande schooljaar
Wij akkoord gaan met het selectiesysteem dat (i.f.v. de inschrijvingen) door SVS zal
worden uitgewerkt
Wij akkoord gaan dat SVS de praktische voorbereiding m.b.t. reisorganisatie op zich
neemt
Het inschrijvingsgeld van 75 € per schoolploeg werd overgeschreven op het
rekeningnummer 068-2209680-47 (Belfius) van de Stichting Vlaamse Schoolsport, met
vermelding van naam school en inschrijving sporttak ISF + betrokken jaartal.
DATUM :
SCHOOLSTEMPEL :
HANDTEKENING DIRECTIE :
HANDTEKENING VERANTWOORDELIJKE
LEERKRACHT :
Gelieve dit inschrijvingsformulier vóór 11/01/16 terug te sturen via :
[email protected] of per post naar :
SVS Centraal, t.a.v. Brecht Vermeir - Leopold II-laan 184 D, 1080 Brussel
Download