CHECKLIST voor het beoordelen van websites Ja nee 1. Is het

advertisement
CHECKLIST
voor het beoordelen van websites
Ja
1. Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever van de site is?
2. Is het duidelijk wat het doel van de site is?
3. Is reclame maken het doel van de site?
4. Bevat de site commerciële advertenties?
5. Geeft de index voldoende informatie over wat je van de site kunt verwachten?
6. Is de aangeboden informatie volledig genoeg voor jouw doel?
7. De maker van de site is bereikbaar via:
alleen een e-mailadres,
een e-mailadres en telefoonnummer,
uitgebreide adresgegevens en een e-mailadres en telefoonnummer,
de maker is niet bereikbaar
8. Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven?
9. Geeft de website duidelijk aan dat de informatie door een deskundige is
geschreven?
10. Worden verwijzingen (links) gegeven naar andere sites voor informatie over
de makers?
11. Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om de informatie
te controleren?
12. Is er een duidelijke en herkenbare 'home'-knop?
13. Kun je uit de URL afleiden waar je bent binnen de site?
14. De informatie wordt ondersteund met:
illustraties en/of foto's ,
grafieken,
geluids- of videobestanden,
niks
15. Welke data worden gegeven?
de datum van de laatste update (herziening)
de datum waarop de site werd gemaakt en/of gepubliceerd
een datum bij grafieken, kaarten, illustraties enz.
geen datum
16. Is het duidelijk dat de informatie actueel is gehouden?
17. De site bevat geen (spel)fouten en is goed onderhouden (alle links werken).
18. Is de site "klaar" (en niet "under construction") ?
Bron: http://www.webdetective.nl/checklist.html
nee
Download