Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

advertisement
Lidmaatschapsformulier
Hierbij verzoekt ondergetekende om inschrijving in het ledenregister van de volgende
onderneming:
Naam exploitant:
Rechtsvorm:
Exploitantennummer:
Bezoekadres:
Postcode / plaats:
Factuuradres:
Postcode / plaats:
Verzendadres:
(voor verzending bonnen)
Postcode / plaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Contactpersoon:
E-mailadres algemeen:
E-mailadres Maccsbox:
Website:
KvK nummer:
Rekeningnummer:
Automatische Incasso
gewenst:
о Nee
о Ja
Bioscoop/theatergegevens:
Bioscoop / Filmtheater:
Bezoekadres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Bijzonderheden:
Contactpersoon/theater
manager:
Openingsdatum:
Kassasysteem:
о Nee
о Ja, welk systeem?........................
Invoer gegevens in Maccsbox:
Aantal vertoningen:
Boekingskantoor:
о Handmatig о Interface
о Dagelijks о Wekelijks о …..aantal keer per jaar
Zaalgegevens:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zaalnaam
Stoelen
Rolstoelvoorz.
Geluid
Projector
Doeknr
Datum:
Naam bestuurder, firmant of eigenaar:
Handtekening:
Formulier ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van het Kamer van Koophandel
uittreksel retourneren naar:
NVBF
T.a.v. ledenadministratie
Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
[email protected] * www.denvbf.nl
Bijlagen: Machtigingsfomulieren en huishoudelijk reglement/statuten
Download