Gegevens intermediair

advertisement
Gegevens van uw organisatie
Als u onderstaande gegevens hebt ingevuld en dit formulier aan ons hebt retourneerd, kunnen wij uw organisatie
onze database toevoegen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens de arbeidsovereenkomsten worden
opgesteld.
Vult u het document eerst digitaal in en print het daarna. Dit formulier moet door u als opdrachtgever worden
ondertekend.
Algemene gegevens
Handelsnaam
Statutaire naam
Rechtsvorm
Bezoekadres
Postadres (indien afwijkend)
Factuuradres (indien afwijkend)
eenmanszaak
Straat
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Telefoonnummer
Faxnummer
Algemeen e-mailadres
Website
Administratieve gegevens
IBAN bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
BTW-nummer
BTW-plichtig
KvK-nummer / kantoor
Branche(code)
Facturatie
Vermelding kostenplaatsen
Sortering op de factuur
21%
/
nee
werknemer
Contactpersonen
Contactpersoon voor de aanvragen/plaatsingen
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
Contactpersoon crediteuren (deze persoon ontvangt ook de factuur via de mail)
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
317497409, pagina 1 van 2
© PSC Backoffice Services Holding
Functienaam
Afdeling
Ondertekening
namens opdrachtgever
functie
datum
handtekening
Op alle opdrachten en aanbiedingen die xxx, een handelsnaam van PSC Backoffice Services 200 B.V. aanvaardt en op alle door xxx afgesloten
overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van xxx van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart u een exemplaar van
deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
317497409, pagina 2 van 2
© PSC Backoffice Services
Download