Gegevens opdrachtgever

advertisement
Gegevens van uw organisatie
Als u onderstaande gegevens hebt ingevuld en dit formulier aan ons hebt retourneerd, kunnen wij uw
organisatie onze database toevoegen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens de
arbeidsovereenkomsten worden opgesteld.
Vult u het document eerst digitaal in en print het daarna. Dit formulier moet door u als opdrachtgever worden
ondertekend.
Algemene gegevens
Handelsnaam
Statutaire naam
Rechtsvorm
Bezoekadres
Postadres (indien afwijkend)
Factuuradres (indien afwijkend)
eenmanszaak
Straat
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Telefoonnummer
Faxnummer
Algemeen e-mailadres
Website
Administratieve gegevens
Bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
BTW-nummer
BTW-plichtig
KvK-nummer / kantoor
Branche(code)
Facturatie
Vermelding kostenplaatsen
Sortering op de factuur
21%
/
nee
werknemer
Contactpersonen
Contactpersoon voor de aanvragen/plaatsingen
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
Contactpersoon crediteuren (deze persoon ontvangt ook de factuur via de mail)
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
317507103 VBR Recruitment Services, pagina 1 van 2
© Payroll Service Centre
Afdeling
Ondertekening
namens opdrachtgever
functie
datum
handtekening
Op alle opdrachten en aanbiedingen die Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam VBR Recruitment Services aanvaardt en op alle door Payroll
Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam VBR Recruitment Services afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Payroll Service
Centre 200 B.V., handelend onder de naam VBR Recruitment Services van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart u een exemplaar van deze
algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
317507103, pagina 2 van 2
© Payroll Service Centre
Download