Gegevens opdrachtgever - ProfiWork Personeelsdiensten

advertisement
Gegevens van uw organisatie
Als u onderstaande gegevens hebt ingevuld en dit formulier aan ons hebt geretourneerd, kunnen wij uw organisatie onze
database toevoegen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens de arbeidsovereenkomst worden opgesteld.
Vult u het document eerst digitaal in en print het daarna. Dit formulier moet door u als opdrachtgever worden ondertekend.
Algemene gegevens
Handelsnaam
Statutaire naam
Rechtsvorm
Bezoekadres
Postadres (indien afwijkend)
Factuuradres (indien afwijkend)
maak een keuze
Straat
:
Postcode :
Plaats
:
Postbus
:
Postcode :
Plaats
:
Postbus
:
Postcode :
Plaats
:
Telefoonnummer
Faxnummer
Algemeen e-mailadres
Website
Administratieve gegevens
IBAN Bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
BTW-nummer
BTW-plichtig
KvK-nummer / kantoor
Branche(code)
Facturatie
Vermelding kostenplaatsen
Sortering op de factuur
maak een keuze
/
maak een keuze
maak een keuze
Contactpersonen
Contactpersoon voor de aanvragen/plaatsingen
Naam
Geslacht
maak een keuze
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
Contactpersoon debiteuren (deze persoon ontvangt ook de factuur via de mail)
Naam
Geslacht
maak een keuze
Rechtstreeks telefoonnummer
Gegevens opdrachtgever
© ProfiWork Personeelsdiensten
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
Ondertekening
namens opdrachtgever
functie
datum
handtekening
Gegevens opdrachtgever
© ProfiWork Personeelsdiensten
Download