Uploaded by i.duman

Sali Gyunay

advertisement
REGISTRATIE IDENTITEIT PERSONEEL
Op grond van de WBP (Wet Bescherming persoonsgegevens) is het verboden om nog kopieën te maken van ID
bewijzen. Omdat de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) wel vereist dat er gegevens worden genoteerd en aanwezig zijn
dienen onderstaande gegevens ingevuld te worden. Voor inleenkrachten buiten de EER geldt dat zij volgens de Wet
arbeid vreemdelingen (WAV) verplicht zijn een kopie van het identiteitsbewijs af te staan.
Werkgever
Adres werkgever
Postcode / plaats werkgever
Contactpersoon werkgever
Telefoonnummer
MDF Infra B.V.
Molenweer 2
2291 NR Wateringen
D. Duman
Identiteitsdocument: 0 Paspoort x ID – kaart 0 Verblijfsdocument
BSN nummer*
393745387
Nationaliteit
Bulgaars
Achternaam
Sali
Voornaam
Gyunay
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer mobiel
Geboortedatum
03-06-1984
Geboorteplaats
Kardzhali
ID documentnummer
645526228
ID document geldig tot
05-12-2024
VCA
509502.14046359
Geldig tot
27-08-2017
*BSN nummer zal i.v.m. wet ketenaansprakelijkheid ook verstrekt worden aan de opdrachtgever van MDF infra BV.
Aldus naar waarheid ingevuld en overeengekomen d.d.:08-07-2019
Handtekening werkgever
Download