Aanmeldingsformulier `Goedeburen.nl`

advertisement
AANMELDINGSFORMULIER
Conferentie Goedeburen.nl
Donderdag 29 november 2007 van 9.30-16.30 in Concordia Theater & Zalen te Den Haag.
Dit formulier vóór 15 november 2007 faxen of opsturen (o.v.v. Goedeburen.nl)
Postadres: Art.1, Postbus 19192, 3001 BD Rotterdam. Fax: 010 - 201 0 222
e-mail: [email protected]
� Ik meld mij hierbij aan:
Naam
______________________________________
Organisatie
______________________________________
Functie
______________________________________
Adres
______________________________________
Postcode/Woonplaats
______________________________________
Telefoonnummer
______________________________________
E-mail
______________________________________
I
� Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende workshops :
1. De sluipende invloed van stereotypen en vooroordelen.
2. Kruip in de huid van ….. de tegenpartij!
3. Reageren op discriminerende uitlatingen
4. Als je verder kijkt …., het onderkennen van discriminatie.
Per kolom het nummer van de workshop invullen en graag alle vier voorkeuren opgeven!
1ste voorkeur: 2de voorkeur: 3de voorkeur: 4de voorkeur:
� Factuuradres (indien anders):
Naam
______________________________________
Adres
______________________________________
Postcode/Woonplaats
______________________________________
Na aanmelding ontvangt u een factuur.




Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Iedere deelnemer kan in totaal twee workshops volgen. Per workshop kunnen maximaal
25
personen deelnemen. De indeling wordt gemaakt op basis van binnenkomst van
aanmelding. Het kan dus zijn dat u niet wordt ingedeeld bij de workshop van uw eerste of
tweede voorkeur. Bij de indeling zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de
opgegeven voorkeuren.
Inclusief lunch, borrel en informatiepakket. Zorg dat uw betaling vóór 29 november 2007
binnen is.
Na 14 november kunt u zich niet meer afmelden en wordt u de volle prijs in rekening
gebracht. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u zich wel laten vervangen door iemand
anders.
© Landelijk bureau Art.1 Meer informatie? zie www.art1.nl Telefoonnummer 010 - 201 02 01
Download