Verzoek tot kennisneming van de geregistreerde gegevens in Roy

advertisement
Verzoek tot kennisneming van de geregistreerde gegevens in Roy-data, de database van
schadeverzekeraars voor royementsgegevens (o.a. schadevrije jaren)
Datum:
Persoonsgegevens:
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres/Postcode:
Woonplaats:
Dan wel bedrijfsgegevens:
Naam:
Adres/postcode:
Woonplaats:
Getekend te……………………………….. d.d.
Betrokkene:
Handtekening:
Bijgesloten:
Kopie geldig legitimatiebewijs
Bij bedrijfsinformatie: Kopie uittreksel handelsregister
De aanvraag kan niet eerder in behandeling worden genomen voordat de betaling (€ 4,50)
door ons is ontvangen.
Gaarne het bedrag voldoen op rek. nummer 50.76.84.192 Stichting Efficiënte Processen
Schadeverzekeraars, onder vermelding van ‘inzage’.
Dit formulier dient u te versturen naar:
Helpdesk Roy-data
Postbus 31300
2200 GR Noordwijk
Download