Uploaded by User515

modelbrief-notaris-kadasterkosten (1)

advertisement
Naam notaris
Adres
Postcode en woonplaats
Betreft:
Dossiernummer:
Datum:
Geachte heer, mevrouw <naam>,
Op datum overdracht woning ben ik bij u op kantoor geweest voor de overdracht van mijn oude/
nieuwe woning en de hypotheekakte.
Het zal u niet zijn ontgaan dat er recentelijk in de media berichten zijn geweest over te hoge
kadasterkosten op de nota’s van notarissen. De KNB wees al op de gedragsregel om niet meer dan
de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. Het Bureau Financieel Toezicht BFT heeft
aangekondigd deze facturatie mee te nemen in het reguliere toezicht op notariskantoren, zo heeft
Vereniging Eigen Huis mij laten weten.
Ik ben dan ook benieuwd of dit op mijn eindnota goed is gegaan. Graag zou ik dan ook van u het
volgende willen weten:

Gebruikt u voor de inschrijving van hypotheek- en leveringsakten het KIK-systeem? Zo ja,
heeft u aan mij het hierbij behorende KIK-tarief in rekening gebracht?

Voor zover van toepassing:
Heeft u voor de doorhaling van de hypotheek op mijn ‘oude’ woning een verzamelakte
gebruikt? Zo ja, zijn de kosten van inschrijving van deze verzamelakte evenredig verdeeld
over de cliënten
Indien er bij mij teveel kosten in rekening zijn gebracht, verzoek ik u het onverschuldigde bedrag aan
mij terug te betalen.
Ik zie uw reactie graag binnen drie weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Naam verkrijger
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Eventueel kunt u als bijlage een kopie van de eindnota meesturen. Dan kan de notaris sneller zien of in
uw geval de juiste kosten in rekening zijn gebracht.
Download