Voorbeeldbrief Klacht dienstverlening bank

advertisement
Voorbeeldbrief Klacht dienstverlening bank
Te plaatsen onder: FAQ Foute overboeking bank (nieuw)
[Aan – naam bank -]
[Adres]
[Postcode en plaats]
Betreft: klacht dienstverlening
[Woonplaats, datum]
Geachte heer, mevrouw,
Op (datum) heb ik verzocht (omschrijving opdracht). Over uw dienstverlening ben ik niet
tevreden, omdat: (reden ontevredenheid)
Ik vraag u een passende oplossing voor bovenstaand probleem.
(Indien je schade hebt geleden: Door uw nalatigheid/fout heb ik schade geleden. Bij deze
stel ik u dan ook aansprakelijk voor deze schade.
De schade wordt begroot op (schadebedrag). Een begroting van de schade sluit ik bij. Ik
verzoek u het bedrag binnen 3 weken over te maken op (rekeningnummer) ten name
van (naam) te (woonplaats).
Ik hoop dat deze brief voldoende is om de klacht op te lossen. Ik verwacht in ieder geval
binnen drie weken een reactie op mijn brief.
(Eventueel: In het geval u niet bereid zou zijn mijn probleem naar behoren op te lossen,
overweeg ik mijn klacht voor het leggen aan het Kifid).
Met vriendelijke groet,
[Uw naam en handtekening]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[evt. E-mail]
[Evt. telefoonnummer]
Bijlage: evt. begroting schade
Download
Study collections