Klachtenregeling

advertisement
Klachtenregeling
Hbma neemt zijn klanten serieus, en als u klachten heeft dan hoor ik dat graag om als dat mogelijk
is de klacht te verhelpen, en er ook van te leren.
Mailt u mij uw klacht op [email protected] en ik zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 6 weken, zo
nodig 1 malig gemotiveerd maximaal 4 weken uitstel, reageren en komen met een voorstel. Tot de
mogelijkheden kan behoren dat u wordt gezien door een ervaren collega bedrijfsarts voor een 2 e
mening.
De inhoud van uw klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister, en op aanvraag kan
geanonimiseerd inzage worden gegeven in aard van gemelde klachten en oplossing ervan.
Vindt u mijn reactie op uw klacht onvoldoende, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke
Klachtenfunctionaris.
In het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) ben ik aangesloten
bij ‘Klachtenportaal Zorg’. U kunt met hen contact opnemen via: [email protected] of op
www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.
U kunt ook ineens een beroep doen op de Klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.
Blijft u het oneens met de afhandeling van uw klacht dan mag u de klacht laten voorleggen aan de
onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
Download