Klachtenregeling Voorbeeld Accountants

advertisement
Klachtenformulier
Indien u een klacht heeft over Van Asselt adviseurs & accountants of Joinson & Spice, die u schriftelijk
kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier en deze te verzenden ter
attentie van de heer W.J. Frens (vertrouwelijk), de heer N.M. van Garderen (vertrouwelijk) of
L. van Garderen (vertrouwelijk) postadres: Postbus 152, 3970 AD Driebergen of per email naar
[email protected]
Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen we naar onze
klachtenprocedure. Klik hier om de pagina te bekijken.
Naam cliënt (organisatie)
Naam (persoonlijk)
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Email-adres
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te
beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al;
heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
Omschrijving klacht(en):
Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons
wenst: Wat zou dat dan zijn?
Gewenste oplossing/reactie:
Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?
Datum: ……/……/…………..
Handtekening: ………………………………………..
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards