Gegevens opdrachtgever

advertisement
Gegevens van uw organisatie
Als u onderstaande gegevens hebt ingevuld en dit formulier aan ons hebt retourneerd, kunnen wij uw
organisatie onze database toevoegen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens de
arbeidsovereenkomsten worden opgesteld.
Algemene gegevens
Handelsnaam
Statutaire naam
Rechtsvorm
Bezoekadres
Postadres (indien afwijkend)
Factuuradres (indien afwijkend)
eenmanszaak
Straat
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Telefoonnummer
Faxnummer
Algemeen e-mailadres
Website
Administratieve gegevens
Bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
BTW-nummer
BTW-plichtig
KvK-nummer / kantoor
Branche(code)
Facturatie
Vermelding kostenplaatsen
Sortering op de factuur
ja, 19%
/
nee
werknemer
Contactpersonen
Contactpersoon voor de aanvragen/plaatsingen
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
Contactpersoon debiteuren (deze persoon ontvangt ook de factuur op het l)
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
317540253, pagina 1 van 2
© FlexService
Ondertekening
namens opdrachtgever
functie
datum
handtekening
Op alle opdrachten en aanbiedingen die Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam iDealMatch Services aanvaardt en op alle door Payroll Service
Centre 200 B.V., handelend onder de naam iDealMatch Services afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V.,
handelend onder de naam iDealMatch Services van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart u een exemplaar van deze algemene voorwaarden te
hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
317540253, pagina 2 van 2
© FlexService
Download