Gegevens van uw organisatie

advertisement
Gegevens van uw organisatie
Als u onderstaande gegevens hebt ingevuld en dit formulier aan ons hebt retourneerd, kunnen wij uw
organisatie onze database toevoegen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens de
arbeidsovereenkomsten worden opgesteld.
Algemene gegevens
Handelsnaam
Statutaire naam
Rechtsvorm
Bezoekadres
Postadres (indien afwijkend)
Factuuradres (indien afwijkend)
eenmanszaak
Straat
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Postbus
:
Postcode
:
Plaats
:
Telefoonnummer
Faxnummer
Algemeen e-mailadres
Website
Administratieve gegevens
Bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
BTW-nummer
BTW-plichtig
KvK-nummer / kantoor
Branche(code)
Facturatie
Vermelding kostenplaatsen
Sortering op de factuur
ja, 19%
/
nee
werknemer
Contactpersonen
Contactpersoon voor de aanvragen/plaatsingen
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
Contactpersoon crediteuren (deze persoon ontvangt ook de factuur via de mail)
Naam
Geslacht
man
Rechtstreeks telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Functienaam
Afdeling
317479286, pagina 1 van 2
© FlexService
Ondertekening
namens opdrachtgever
functie
datum
handtekening
Op alle opdrachten en aanbiedingen die Payroll Service Centre 300 B.V., handelend onder de naam Second Chance Force Services aanvaardt en op alle door
Payroll Service Centre 300 B.V., handelend onder de naam Second Chance Force Services afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Payroll
Service Centre 300 B.V., handelend onder de naam Second Chance Force Services van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart u een exemplaar
van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
317479286, pagina 2 van 2
© FlexService
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards