Leerstrategieën

advertisement
Leerstrategieën
Er zijn veel manieren om succesvol te leren en studeren. Om succesvol te kunnen zijn, helpt het te
weten welke leerstrategieën het beste bij je passen. De methode die we gebruiken, biedt je leertips.
Probeer ze uit en schrijf voor jezelf op welke leertip goed voor jou is en welke minder goed bij jou
past. Je kunt ook je eigen leerstrategieën toevoegen in de lijst.
Leerstrategie
(Luisteren)
Probeer bij de eerste keer luisteren de dialoog niet in het boek mee te lezen.
Je kunt je dan beter concentreren op dat wat u hoort.
Probeer bij het luisteren niet elk afzonderlijk woord te begrijpen, maar de
grote lijnen. Je moet proberen over de onbekende woorden heen te luisteren
om de rode draad niet kwijt te raken. Vaak helpen omgevingsgeluiden en de
toon om de situatie juist in te schatten.
(Lezen)
Onderstreep de sleutelwoorden als je een tekst voor de eerste keer leest.
Om een nieuwe tekst te kunnen begrijpen zonder woordenboek helpen
illustraties, titel, context of woorden die lijken op woorden uit een andere
taal die je al kent.
(Spreken)
Werken in tweetallen biedt je de mogelijkheid om veel te spreken en je
gespreksvaardigheid te oefenen. Als het nodig is, zal je docent je helpen je
spreken te verbeteren.
Als je in een gesprek het juiste woord niet kunt vinden, kun je het ook
omschrijven.
Laat je niet ontmoedigen omdat je bij het vrij spreken fouten maakt. We
luisteren naar elkaar en je docent zal, als het nodig is, na de oefening de
veelgemaakte fouten bespreken.
Houd het eenvoudig. Als je grote of ingewikkelde gedachtegangen wilt
vertellen, deel deze dan op in kleine inhoudelijke porties. Bedenk hoe je die in
het Nederlands eenvoudig kunt vertellen. Daarna vertel je die stukjes in het
Frans.
Nuttig?
Download