LEERVERMOGEN NA HERSENLETSEL H E R S E N W E R K

advertisement
HERSENWERK
MULTIDISCIPLINAIRE WORKSHOP
LEERVERMOGEN NA HERSENLETSEL
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Postbus 108, 1600 AC Enkhuizen
tel. 06-14175696
www.hersenwerk.nl
Dag 1
10.00 uur
Introductie: Wat doen hersenen? De anatomie van de hersenen. Wat is
hersenletsel? Wat is cognitie?
11.00 uur
Pauze
11.15 uur
Cognitie: Welke cognitieve processen kunnen verstoord zijn na hersenletsel? Hoe
goed is dan het leervermogen?
12.30 uur
Lunch
13.00 uur
Niveaus van functioneren: Welke niveaus van functioneren zijn er? Wat betekent
dit voor de keuze van leeractiviteiten?
14.30 uur
Pauze
14.45 uur
Niveaus van functioneren: Welke niveaus van functioneren zijn er? Wat betekent
dit voor de keuze van leeractiviteiten?
17.00 uur
Einde
Dag 2
10.00 uur
Procedureel leren: Wat is procedureel leren? Welke cognitieve vaardigheden zijn
nodig? Welke rol speelt het maken van fouten? Welke rol speelt tijd en context?
Wat is shaping?
11.00 uur
Pauze
11.15 uur
Episodisch leren: Wat is episodisch leren? Welke cognitieve vaardigheden zijn
nodig? Welke rol speelt het maken van fouten? Welke rol speelt tijd en context?
Welke rol spelen leerstrategieën?
12.30 uur
Lunch
13.00 uur
Semantisch leren: Wat is semantisch leren? Welke cognitieve vaardigheden zijn
nodig? Welke rol speelt het maken van fouten? Welke rol speelt tijd en context?
Welke rol spelen leerstrategieën?
14.30 uur
Pauze
14.45 uur
Samenvatting en discussie: Samenvatting van de workshop en gelegenheid voor
vragen of discussie voeren op basis van individuele ervaringen met cliënten.
17.00 uur
Einde
Download