Welkom in groep 6

advertisement
Welkom in groep 6
Informatieavond 2014-2015
Even voorstellen en wie
staat wanneer voor de klas?
Juf Diana
• Maandag
• Dinsdag
• om de Woensdag
Juf Joyce
• om de Woensdag
• Donderdag
• Vrijdag
• Leraarondersteuner:
juf Claudia
Zorg
• Begeleidingsteam:
Juf Moniek Goossens (eerste aanspreekpunt)
en juf Ans Luijkx (specialisme gedrag)
• Vertrouwenspersonen:
Juf Maartje Renne, Juf Kristel Wijngaards,
juf Ans Luijkx en meneer Barry Elsakkers
Pedagogisch klimaat
Het sociale aspect staat hoog in het vaandel:
-
Inloop
Catechese methode
Soemo kaarten
Held van de Week
Bloemetjes verdienen
Aankleding klas
Open deur voor
kinderen en ouders.
Hoe ziet een ochtend in
groep 6 eruit?
• Inloop
• Start van de dag met liedjes zoals
“Lachen is gezond” en
“Dank u voor deze nieuwe morgen”
• Catechese “Trefwoord”
• Rekenen “Wereld in Getallen”
• Schrijven “Zwart op wit”
• Buiten spelen / Eten en drinken
• Taal “Taal in Beeld”
• Spelling “Spelling in Beeld”
• Naar huis of de TSO
Hoe ziet een middag in
groep 6 eruit?
De middag wordt gestart met voorlezen uit ons
klassenvoorleesboek.
• Leeskwartiertje of Rekenkwartiertje
En daarna vakken als:
• Natuur/techniek ”Argus Clou”
• Lezen “Estafette”
• Geschiedenis “Wijzer door de tijd”
• Verkeer “Klaar over”
• Aardrijkskunde “de Blauwe planeet”
• Begrijpend lezen “Nieuwsbegrip”
• Studievaardigheden “Blits”
Daarnaast hebben de kinderen ook nog:
• drama, muziek, dans, tekenen,
handvaardigheid en bewegingsonderwijs.
• Naar huis of de BSO
ADI model
Vooraf
Fase 1: Terugblik
Fase 2: Oriëntatie
Fase 3: Uitleggen
Fase 4: Begeleide inoefening
Fase 5a: Zelfstandig werken
Fase 5b: Verlengde instructie
Fase 6: Evaluatie
Fase 7: Terug- en vooruitblik
Coöperatief of
samenwerkend leren
Wij maken gebruik van verschillende
werkvormen die coöperatief leren
stimuleren.
De meest bekende werkvorm momenteel bij de
kinderen zijn de rollen die ze krijgen in
een groepswerk.
Zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid in
groep 6
• Inloop
• Kinderen kijken (steeds meer) eigen
werk na (rekenen en soms taal)
• Weektaak (algemeen en rekenen)
• Held / Hulpjes van de week
• Materiaalbaas per groepje
• Maatjes (in de rij, …)
• Agenda gebruik
Toetsen
• Na elk blok is bij Rekenen, Taal en Spelling
een toetsmoment of controledictee.
• In de week na de toetsen wordt er
herhaling/verrijking aangeboden en waar
nodig een plan van aanpak opgesteld.
• Samenvattingen van de zaakvakken worden
een week voor de toets meegegeven. (in een
stiekmap)
• CITO/AVI/DMT twee keer per jaar.
Huiswerk in groep 6
• Handig worden in werken met de agenda!
• Er zijn mapjes voor huiswerk Rekenen en voor
huiswerk Spelling.
• Boekbespreking
-> start vanaf 27 oktober
• Werkstuk 1 (onderwerp naar keuze)
-> inleveren in stappen (stukje begeleiding)
Inleverdatum: 6 februari 2015
• Werkstuk 2 (onderwerp naar keuze)
Inleverdatum: 24 april 2015
• Spreekbeurt over één van de
werkstukken start na de meivakantie.
Verdere opmerkingen:
• Wij zijn bereikbaar via
[email protected]
[email protected]
• Briefje tandarts, dokter etc.
• Ziek melden telefonisch of via de site
• Klassenouder(s)
• Luizenpluizen
• Telefoonnummers en e-mail
• Informatie groep 6 (groepsblog)
• Oproep voor hulp in de mediatheek en bij
activiteiten van de OV!!
Vragenrondje
???????
Download