Groenewoud 2016-2017 powerpoint aangepast website 1

advertisement
Welkom op de Piramide
1/2 maandag t/m woensdag
juf Anja, donderdag en
vrijdag juf Ivana
Visie op onderwijs
• Themagericht
onderwijs
Cirkel van de basisontwikkeling
•
•
•
De kern:
-emotioneel vrij zijn
-nieuwsgierig zijn
-zelfvertrouwen
hebben
Brede ontwikkeling:
Bijv: -samenspelen, samen
werken, actief zijn,
initiatieven nemen,
onderzoeken
Specifieke kennis en
vaardigheden
Bijv: -geschreven taal,
technieken, sociale
vaardigheden
Kernactiviteiten
•
•
•
•
•
•
Spel
Constructie
Taalactiviteiten
Lees/schrijfactiviteit
Reken/wiskunde
Onderzoek
De vier B’s
•
•
•
•
Betrokkenheid: Wil het kind zich er in verdiepen?
Betekenis:
Sluit het aan bij de belevingswereld?
Bedoelingen: Welk doel heeft de leerkracht met de
activiteit?
Bemiddeling: Wanneer is de hulp van de leerkracht
gewenst?
Zone van de naaste
ontwikkeling
Onderwijsaanbod op maat voor het individuele
kind.
Het kind uitdagen en stimuleren om een nieuwe
ontwikkelingsstap te zetten.
Activiteiten
• In de kring.
• Gymnastiek
• School t.v.
• Werkles
• Buitenspel
Takenbord
Plezier in school staat voorop.
Een kind moet zich veilig voelen!
Gezellige sfeer in de klas
creëren
Samen spelen, samen werken
• Afspraken maken
• Oplossingen bedenken
Zelfstandigheid zelfredzaamheid
Ontwikkelingsmaterialen
abc muur/
stempeldoos/dagritmekaarten
Thematisch werken
Observeren en registreren
( KIJK………..)
Contact met de ouders
• Intake gesprek
• Kennismakingsgesprek
specifiek over uw kind
• KIJK obsevaties
bespreken. 2x per jaar
• Kijkmiddagen
• Tussendoor indien
nodig.
• Na School kan altijd!
Interne begeleiding
Diane
• Begeleidingsplan
• Groepsplan
Onderwijsassistent
Shurenska
Anne en Karin
Schoolmaatschappelijk
werk
Lea Peters
SMW
Hulpouders
•
•
•
•
•
Crea - activiteiten
Uitstapjes
Feesten
Extra klusjes
Activiteitencommis
sie.
Verjaardag
Einde presentatie
• Bedankt voor uw
komst!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards