Regendruppel 4

advertisement
d e
r e g e n d r u p p e l
Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair
onderwijs.
[email protected]
Jaargang 26, nr. 4
11 september 2015
AGENDA
Maandag
Dinsdag
Woensdag
14 september
15 september
16 september
weekopening juf Lok
PoVo-overleg, juf Lok, 10.30 u.
Onderzoekende houding, studiebijeenkomst SLIG, juf Willianne
en juf Lok, 13.00 – 16.30 u.
MEL-opleiding
op kraambezoek bij juf Liesbeth, (oud) team
Donderdag
17 september
Vrijdag
18 september
Godsdienst
Het thema voor volgende week is: Begrijp je mij?
De verhalen komen uit: Genesis 11:1-9, Jesaja 2:1-5, Ezechiël 34:11-16.
Zending
De opbrengst deze week was: € 5,20
Jaarkalender
De data van de activiteiten voor het komend jaar zijn bijna compleet. Binnenkort ontvangt u de
datalijst. Voor nu: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7 (facultatief) : donderdag 1 oktober (middag en
avond).
Type cursus
De afgelopen jaren organiseerden we na schooltijd een typecursus voor de kinderen van groep 7 en
8 op vrijwillige basis. Het vlot kunnen typen is voor de verdere schoolloopbaan van de kinderen van
groot belang. Daarom hebben we besloten de type-cursus nu tijdens schooltijd aan te bieden voor
alle kinderen. Het typen gaat dus deel uit maken van het lespakket. We beginnen met de kinderen
van groep 7 en 8. Een deel van de kinderen heeft het type-diploma al behaald. Voor hen bekijken op
welke wijze we de typevaardigheid kunnen onderhouden. Typen staat vanaf dit schooljaar dus
gewoon in het lesprogramma van de Regenboog.
Muzieklessen
Van september tot februari komt Lise Roetman van het Muzisch Centrum in alle groepen muziekles
geven. We kregen dit gratis aanbod en hebben het met beide handen aangegrepen. De kinderen zijn
erg enthousiast, zowel jong als oud. Het doel van deze lessen de kinderen en de leerkrachten te
enthousiasmeren voor muziek.
Muziekatelier
Bij de uitgedeelde folders was er ook één van het Muzisch Centrum speciaal bedoeld voor de
kinderen van groep 4. Annette van Dongen heeft gevraagd u daar nog een extra op te wijzen. Het
betreft de mogelijkheid voor de kinderen deel te nemen aan het Muziekatelier. Bij deze nieuwsbrief
vind u nogmaals deze folder.
Jarigen
Deze week zijn August en Maureen jarig. Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst!
Hartelijk groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst
Download