De Houtduif

advertisement
De Houtduif
Nieuwsbrief van Christelijke Basisschool De Duyvencamp
Eikenlaan 23
8024 CA Zwolle
T: 038-4531031
E: [email protected]
W : www.deduyvencamp.nl
Donderdag 17 december
nr. 9
Agenda
December
Vr 18
ALLE KINDEREN VRIJ
Ma 21 t/m vr 1 jan
KERSTVAKANTIE
Januari
Wo 6 t/m vr 22
Toetsweek, CITO
Do 7
Nieuwjaarsparty groep 6 t/m 8
Ma 11
Herdenking groep 5 / 6
Do 14
Volgende Houtduif
Hieperdepiep Hoera
Allemaal alvast Van Harte Gefeliciteerd!!
19 december
20 december
20 december
21 december
23 december
28 december
2 januari
3 januari
5 januari
6 januari
8 januari
9 januari
10 januari
13 januari
Mirthe Roetman
Vera Mensink
Famke Riedstra
Job Visser
juf Jos
Lars Voogd
Jort Ruijg
Kiki Anne Wennemars
Jin van Tongeren
Kyan Zuidberg
juf Wilma
juf Eva Brinkman
juf Deborah
juf Esther
9 jaar
8 jaar
10 jaar
7 jaar
9 jaar
5 jaar
10 jaar
11 jaar
7 jaar
Van onze directeur
Korte terugblik
Het jaar 2015 is bijna voorbij. Met de kerstvakantie in zicht een korte terugblik over de afgelopen
periode. Een periode, van augustus tot aan nu, waar ik alleen maar heel trots op kan zijn, ook op het
team.
Het jaar begon aardig hectisch. In de derde week een inspectiebezoek is niet niks. Daarbij bleek dat
de school 50 jaar bestond en dat wilden we ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. De pannakooi
die in de eerste week feestelijk is geopend, de kinderboekenweek, de Engelse week.
Maar ook in de school, opknapbeurt aan het podium, die nu af is, de versiercommissie die elke keer
weer het centrale thema zo sfeervol in de school zichtbaar weten te maken. Op zaterdagmorgen
met een aantal enthousiaste ouders het schoolplein opruimen, nieuwe kozijnen, het reinigen van de
boeien. Zeven weken Wit Russische gasten in de school gehad, een sponsorloop met een geweldige
opbrengst. Tot slot het voedselbankproject wat op dit moment 40 kratten heeft opgeleverd. Echt
fantastisch. Kortom er is in de afgelopen 4 maanden veel gebeurd.
Nu ik dit zo opschrijf in het Licht van kerst en ik al die mooie woorden lees in gedichten over wat nou
eigenlijk de kerstgedachte is, kan ik alleen maar zeggen dat er gedurende de 4 maanden veel
momenten zijn geweest waar we de kerstgedachte met elkaar hebben uitgedragen en dat is toch
een erg mooie conclusie. Daar kunnen geen woorden tegenop. Ik wil hierbij dan ook iedereen
bedanken die de afgelopen maanden samen met ons deze kerstgedachte hebben mogelijk
gemaakt.
En tevens de wens uitspreken dat we voor het aankomende half jaar deze kerstgedachte met
elkaar weten vast te houden.
Doe ons een ster zien,
zoals de wijzen uit het Oosten
opdat wij weten
waar we U zoeken moeten
in de wereld van vandaag
Laat ons een Licht opgaan
in deze dagen
opdat we ontdekken
wat het Kind in de kribbe
ons laat zien
uw Liefde en Uw warmte
zomaar onverwacht
tussen heel gewone mensen
Doe ons een ster zien
die verder reikt
dan de kerstdagen
Geef ons licht
opdat we kunnen zien
of we op de goede weg zijn.
Namens het team,
Wens ik u heel fijne feestdagen toe, een liefdevol en mooi 2016.
Voedselbankactie
Lars, Zoë, Kiki Anne en Dirk hebben meegedaan aan een interview met Bart Kieft op radio oost.
http://www.rtvoost.nl/radio/uitzending.aspx?uid=379178
Via deze link is het stukje nog een keer te horen. Het gaat om 11.15 uur
Niet alleen de radio heeft school hiermee gehaald, maar ook een stukje in de krant!
De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 zijn vrijdagmiddag de wijk door zijn gegaan om producten op te
halen uit de wijk.
De kinderen hebben samen 12 kratten gevuld. De teller staat nu op 40!! Een mooie prestatie waar
we trots op mogen zijn.
We willen iedereen bedanken die een bijdrage hebben geleverd.
Nieuwjaarsparty
Kopij digitaal aanleveren, uiterlijk op de dinsdag voor de volgende verschijningsdatum
[email protected]
Download