hier

advertisement
Welkom in groep 5
Informatieavond 2015 - 2016
Even voorstellen
• Juf Diana Neven - Gelens
• Maandag, dinsdag en om de woensdag
• [email protected]
• Juf Joyce van Poppel – van Oers
• Om de woensdag, donderdag en vrijdag
• [email protected]
Ondersteuning leerkrachten
• Begeleidingsteam
•
Juf Moniek Goossens
•
Juf Petra de Vogel
• Leerkrachtondersteuning
•
Juf Dominique Roks
• Vertrouwenspersonen
•
Juf Maartje Renne, juf Kristel Wijngaards, meneer Barry Elsakkers
Pedagogisch klimaat
Het sociale aspect staat hoog in het vaandel:
• Inloop
• Catechese methode
• Soemo kaarten
Sociaal- emotionele ontwikkeling
N.a.v. een kaart met tekening en tekst gaan
we in gesprek met de kinderen; rollenspellen, …
• Held van de Week
• Bloemetjes verdienen
• Plaatsen in de klas
• Aankleding klas
• Open deur voor
kinderen en ouders.
Zelfstandig werken
Doel: kinderen leren door te werken, ook al begrijpen
ze iets niet, leren elkaar helpen.
• Stoplicht: rood / oranje / groen.
• Verlengde instructie en groepsplannen.
• Vragenkaartje: rood / groen kant.
• Weektaak
Coöperatief of
samenwerkend leren
• Wij maken gebruik van verschillende werkvormen
die coöperatief leren stimuleren.
• De meest bekende werkvorm bij de kinderen zijn de
rollen die ze krijgen in een groepswerk.
Een dagje in groep 5
• Ochtendinloop van 8:35 tot 8:45 uur.
• De kinderen komen zelfstandig naar binnen.
• Korte mededelingen doorgeven, anders maken we
graag een afspraak voor na schooltijd.
• Komen kinderen te laat binnen, dan moet dit
genoteerd worden in ESIS (leerlingvolgsysteem).
• Eten en drinken in de grijze bakken bij de
kapstokken (dinsdag, woensdag, donderdag fruit!)
• (Gym)tassen netjes aan of op de kapstokken.
• De kinderen geven de juf een hand en wensen
een goedemorgen.
• Start van de dag met het liedje “Welkom,
welkom, ...
• Lichtpuntjes.
• Held van de week benoemen, materiaalbazen
aanwijzen en dagritmekaarten bespreken.
• Verhaal, gebedje of filmpje uit “Trefwoord”.
• Middaginloop van 13.05 – 13.15 uur.
• De middag wordt gestart met voorlezen uit ons
klassenvoorleesboek.
• Naar huis, naar bso of als je hulpje bent even
vegen.
Daarna volgen de lessen uit één van de volgende
Methodes
• “Taal in Beeld”
Woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing, schrijven
 Tekst ‘De strumbel’
Na toetsing: herhaling of verrijking (Taalmaker)
• “Wereld in Getallen”
•
Niveauverdeling; * ** ***
•
Tafelpaspoort: tafeltoetsen elke woensdag
•
Sommen t/m 100 en sommen t/m 1000
•
Keersommen en deelsommen
Na toetsing: herhaling of verrijking
• “Spelling in Beeld”
•
•
•
Dictees en vervolg”.
Spelling uitlegkaarten (bewaar het boekje goed!)
Bloon (thuis oefenen op de computer)
• “Estafette”
•
•
•
Iedereen leest op hetzelfde Avi niveau (M5 en E5)
Aanpak 1, 2 en 3.
Eind groep 5; niveau E5.
• “Nieuwsbegrip XL”
•
Belangrijk om thuis met uw kind
in gesprek te gaan over de tekst.
• “Zwart op wit”
•
Schrijfhouding en pengreep
• “Klaar over”
• “De Blauwe Planeet”
•
•
4 thema’s; ‘Nader onderzoek in de eigen omgeving en zo hun blik op
de wereld verruimen’.
Kaartvaardigheid en topografie (vanaf hoofdstuk 6)
• “Blits”
•
•
Gericht aanleren van studievaardigheden.
Studieteksten, informatiebronnen (internet),
kaarten en schema’s/tabellen/grafieken.
• “Argus Clou”; Natuur en Techniek
•
•
5 thema’s.
‘Ontdekken en onderzoeken’;
mysterie oplossen, puzzelroute/ kijkroute/ practicum/ doe-opdracht.
• “Argus Clou”; Geschiedenis
•
•
De historie in 10 tijdvakken verdeeld; 5 thema’s.
‘Uitdagen om te ontdekken’; mysterie oplossen, verschillende routes.
Daarnaast hebben de kinderen ook nog:
• Muziek
• School tv
• Tekenen/handvaardigheid;
•
crea weken met een afsluitende tentoonstelling.
• Bewegingsonderwijs;
•
op woensdag en donderdag; denk aan de (juiste) kleding.
• Mediatheek;
•
elke dinsdag kunnen we boeken ruilen (leesboek en informatieboek)
• Computeren;
•
Wereld in getallen, Nieuwsbegrip XL, Spelling in beeld, Taal in beeld,
Ambrasoft.
• Thuis kan er geoefend worden met;
•
Bloon, Ambrasoft en Nieuwsbegrip XL (info op groepsblog)
Huiswerk
(dit wordt via de mail door gegeven)
• Spelling:
•
Dicteewoorden leren
(ook de regels!)
• Geschiedenis:
•
Samenvatting en begrippen
• Aardrijkskunde:
•
Samenvatting en begrippen
• Natuur en techniek:
•
Samenvatting en begrippen
In stiekmap mee naar huis!!
• Kookspreekbeurt:
•
•
Start inplannen 5 okt. ’15.
Tussen herfstvakantie en
kerstvakantie.
• Werkstuk:
•
Vanaf kerstvakantie tot begin
maart ’16.
• Tussendoor checken op school.
• Spreekbeurt:
•
Vanaf begin maart tot eind mei
‘16
• Over het onderwerp van het
werkstuk.
Praktische zaken
• Veel informatie is terug te lezen in het oranje
informatieboekje. Lees dit goed door!
• Meld u aan voor de nieuwsbrief en kijk goed op de
kalender!
• Ziekmeldingen via de website (of telefonisch)
• Kijkmiddag
• Sinterklaas
• Verjaardagen
• Leerlingenraad
• Cito toetsen in januari (M5) en juni (E5)
• In gesprek:
•
november oudergesprek
•
eerste rapport in februari/maart met gesprek
•
tweede rapport in juli (gesprek op aanvraag)
•
Heeft u vragen, opmerkingen of iets dergelijks? U mag altijd een
gesprekje aanvragen.
• Hulpouders gevraagd:
• Luizencontrole; na iedere vakantie
• Klassenouders
• Uitjes (bv herfstwandeling, cultuurmenu, …)
• Poetsweken
 Oproep voor hulp in de Mediatheek en als Verkeersouder.
• Op school inleveren:
•
Ouderbrief extra gegevens en lege rapportmapje
Vragenrondje
Download