zelfstandig werk - Welkom in onze klas!

advertisement
www.L4.omerwattez.eu/wp
www.facebook.comvierde leerjaar OmerWattez
Welkom in het vierde leerjaar!
 Streven naar zelfstandig werk:
--> algemene uitleg
--> zelfstandig aan het werk
--> extra uitleg individueel of in
kleinere groep
 Klaar = fiches taal, rekenen of boekje
 Klasafspraken
 Klastaken
 Nieuwe leerstof:
Bewerkingen tot 10 000 en zelfs
tot 100 000
Kommagetallen – breuken
Nieuwe vlakke figuren
(driehoeken en vierhoeken)
Kloklezen tot op 1 seconde nauwkeurig
 Differentiatie:
 ‘markeerstift’: met de markeerstift
aangeduid = verplicht
Rest = differentiatie op tempo
  scheurblokjes: groen of blauw
  differentiatiemappen
 Tussendoor:
Ambrasoft , Sommenplaneet
 Oefenbundels staan online:
 www.L4.omerwattez.eu/wp
L4.omerwattez.be
2,5 spellingslessen
6 taallessen
Les 1:
voorstelling, presentatie nieuw
woordpakket m.b.v. een schrijfbord
+ verwerking in het spellingschrift
 Tussendoor:
Inoefening met Ambrasoft:
zie voorbeeld
 Les 2:
Dictee
 Les 3:
Verbeteren onder het dictee
+ in het spellingschrift
Differentiatie:
Werkblad herhaling of verdieping +
spellingfiches
 Binnen de spellinglessen
 Sowieso 8 weken aan bod
(= 8 x 2,5uren)
Tegenwoordige tijd
Verleden tijd enkel herkennen!
 Extra inoefening met eigen
werkbladen
 Taalschrift A en B
 Verschillende thema’s
 Volgende leergebieden komen aan
bod:
 Lezen
 Creatief schrijven
 Mondelinge taalvaardigheden (luisteren en
spreken)
 Taalbeschouwing
 Vaak door elkaar gebruikt:
zie voorbeelden
 Vanaf oktober
 Kinderen lezen in groep per leesniveau
 Telkens op woensdag
 4 onderverdelingen: dicht bij ons,
mijn provincie, België en buurlanden
 Verschillende en uiteenlopende
thema’s aan bod
 Bepaalde thema’s worden dieper
uitgewerkt
 Na elk thema volgt een toets:
kinderen hebben minstens een week
tijd om te studeren. De leerlingen
kunnen ook tussentijds ondervraagd
worden, afhankelijk van de leerstof.
Didactisch materiaal:
 Boeken in de klasbib.
 Foto’s op het internet
 Kinderen mogen ook vrij materiaal
meebrengen
 Tijdslijn en posters in de klas
Op dinsdag wekelijks doorschuifsysteem: alle
domeinen aan bod
Juf Kim: drama
Meester Lenny: media
Meester Wim: technologie
Juf Severine: verkeer
Juf Davine: beweging
Juf Elisabeth: muziek
Beeld/ knutselen wordt door leerkracht
zelf gegeven.
 Lichamelijke opvoeding
 Zwemmen
 Basisbewegingen
 Lopen, uithouding,












snelheid
Steunsprongen, vrije
sprongen
Klauteren en klimmen
Heffen en dragen
Werpen
Loop- en tikspelen
Balspelen en
balvaardigheid
Trek- en duwspelen
 juf Fien
Crawl
Spelen in het water
Springen in het water
Drijven
Synchronisch
voortbewegen
Afspraken kledij
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards