Dia 1

advertisement
Welkom in het vierde
leerjaar!
Hoe wordt er gewerkt in de klas?




Streven naar zelfstandig werk:
--> algemene uitleg
--> zelfstandig aan het werk
--> extra uitleg individueel of in
kleinere groep
Klaar = fiches taal, rekenen of
boekje
Klasafspraken
Klastaken
Wiskunde

Nieuwe leerstof:
* bewerkingen tot 10 000 en zelfs

tot 100 000
* kommagetallen – breuken
* kloklezen tot op 1 seconde nauwkeurig
Belangrijk: Kloklezen werd aangepast, deze leerstof vervalt
in de werkboeken Kompas (nieuw schriftje)
* nieuwe vlakke figuren

Differentiatie:
 ‘markeerstift’:

met de markeerstift aangeduid = verplicht
Rest = differentiatie op tempo
 scheurblokjes: groen of blauw
Kunnen gebruikt worden als huistaak, toets of
als herhaling(groen) of verdieping(blauw)
indien nodig

 differentiatiemappen

Werkboeken klaswebsite:
wachtwoord = oudersl4 (Google Chrome)

Tussendoor: Ambrasoft
Taal
2,5 spellingslessen
 6 taallessen

Spelling = vaste structuur
Les 1:
voorstelling, presentatie nieuw
woordpakket m.b.v. een schrijfbord
+ verwerking in het spellingschrift

Tussendoor:
Inoefening met Ambrasoft

Les 2:
Dictee

Les 3:
Verbeteren onder het dictee
+ in het spellingschrift
Differentiatie:
Werkblad herhaling of verdieping +
spellingfiches
Wekelijks dictee van onder andere het
woordpakket
Vijfjaarlijks genormeerd
dictee
De werkwoorden







Binnen de spellinglessen
Sowieso 8 weken aan bod (= 8 x 2,5uren)
Tegenwoordige tijd
Verleden tijd enkel herkennen!
Zie voorbeeld
Extra inoefening met eigen werkbladen
TIP: “Kwelwerk” is gratis te downloaden
en heel leuk!
Andere taallessen

Taalschrift A en B
Verschillende thema’s

Volgende leergebieden komen aan bod:






Lezen
Creatief schrijven
Mondelinge taalvaardigheden (luisteren en
spreken)
Taalbeschouwing
Vaak door elkaar gebruikt:
zie voorbeelden
Wekelijks een les
“leesbevordering”


Vanaf oktober
Kinderen lezen in groep
per leesniveau  “AVI” werd
aangepast!
WO
4 onderverdelingen: dicht bij ons, mijn
provincie, België en buurlanden
 Verschillende en uiteenlopende
thema’s aan bod
 Bepaalde thema’s worden dieper
uitgewerkt
 Na elk thema volgt een toets:
kinderen hebben minstens een week tijd
om te studeren. De leerlingen kunnen ook
tussentijds ondervraagd worden,
afhankelijk van de leerstof.
Didactisch materiaal:

Boeken in de klasbib.
Foto’s op het internet
Kinderen mogen ook vrij materiaal
meebrengen
Tijdslijn en posters in de klas

Zie voorbeeld



Atelier
Op dinsdag wekelijks doorschuifsysteem:
alle domeinen aan bod
Juf Kim/ juf Femke: drama
Meester Lenny: media
Meester Wim: techniek
Juf Severine: verkeer
Juf Davine: beweging
Juf Elisabeth: muziek
Beeld/ knutselen wordt door leerkracht zelf
gegeven.
LO










Lichamelijke opvoeding
Basisbewegingen
Lopen, uithouding, snelheid
Steunsprongen, vrije
sprongen
Klauteren en klimmen
Heffen en dragen
Werpen
Loop- en tikspelen
Balspelen en balvaardigheid
Trek- en duwspelen
 juf Fien/ juf Sylvie
( aangepaste kledij )






Zwemmen
Crawl
Spelen in het water
Springen in het water
Drijven
Synchronisch
voortbewegen
Vragen?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards