presentatie ouderavond MA september 2014

advertisement
Informatieavond
9 september 2014
Groep Middenbouw A
(MA)
De Leerlingen
Gabi
Lars
Laura
Rowan
Junior
Ties
Kiyan
Yara
Mart
Dina
Kiki
Robin
10 jaar
10 jaar
10 jaar
9 jaar
9 jaar
10 jaar
9 jaar
10 jaar
10 jaar
9 jaar
9 jaar
9 jaar
Welkom
• Leerkracht:
Gwanita Pilon(ma-do)
Monique Ruygrok(vr)
• Assistent(en):
Marjan van der Vorm(ma, wo en do)
Astrid Spigt(di & vr)
Begin van de dag
• Bevordering zelfredzaamheid/zelfstandigheid
• De juffen begroeten door een handje te
geven
• Op je plek een boekje lezen.
Dagprogramma
• Dagritmekaarten: structuur en duidelijkheid
• Extra hulp: logopedie, fysiotherapie &
ergotherapie.
• Buiten de klas: gym, zwemmen
• Testen bij juf Ingeborg, juf Kitty of juf
Sabijn
Dagritme
Taal/lezen
• Op eigen niveau
• Beginnende geletterdheid
• Veilig Stap Voor Stap
3x p/w groepsdoorbrekend
• Fototaal
Rekenen
•
•
•
•
Op eigen niveau
Maatwerk
De Rekenboog
Met sprongen vooruit
Schrijven
• Op eigen niveau in de klas.
• Motorische oefeningen.
Pauze
• Nieuwe schoolplein/veld
• 2x per dag 15 minuten
Sociale vaardigheden
• Methode STIP
• Omgaan met conflicten, problemen en
gevoelens.
• Samenspel
Wereldoriëntatie
• Per periode een ander project/thema
• Natuuronderwijs: Wijzer door de natuur
• Schooltv: Leesdas, Koekeloere, Huisje
Boompje Beestje
Kunstzinnige orientatie
• Knutselen, tekenen en handwerken
Gym
• Elke dinsdag en donderdag.
• Meester Maarten (vakleerkracht)
• Gymtasje in blauwe zak aan de kapstok.
• Gymkleding op donderdag mee naar huis.
Dinsdag weer meegeven.
• Bevordering zelfredzaamheid
Zwemmen
• Elke vrijdagochtend in zwembad van Ipse.
• Zwemkleding blijft op school.
• Zwemkleding graag merken.
Verjaardag vieren
• Graag een gezonde traktatie
• Leerlingen gaan de klassen rond
• Indien gewenst traktatie voor de
teamleden
Contact
• Dringende zaken? Telefoontje, in het schriftje of
per mail.
• Ziekmelding: ‘s morgens voor 08.45 uur bellen.
• Dokter-/tandartsbezoeken graag op
woensdagmiddag.
• Huisbezoeken: Het is gebruikelijk dat wij een
keer op bezoek komen bij de kinderen thuis,
graag invullen op lijst.
• Ouderhulp: zie invullijst
Tot slot…
• OPP mee naar huis
• Klassenouder???
• Vragen?
Download