Informatieavond groep geel en oranje

advertisement
Informatieavond
schooljaar 2012-2013
groep geel en oranje
2012-2013
Agenda
1. Welkom ouders
2. Algemene uitleg
3. Vragen?
Pauze
4. Uiteen in 2 groepen
Voorstellen
• Groep oranje: ma – vrij juf Hennita
di – woe – don juf Annelies
• Groep geel: ma – di juf Leonie
•
woe – don – vrij juf Natascha
•Voorstellen ouders d.m.v. foto kind
•Klassenouders
•Oudervereniging
Voortgang in ontwikkeling
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer een kind 4 jaar wordt gaat het naar de basisschool.
Moment van instroom vindt dus gedurende het hele schooljaar plaats.
Wij kiezen er bewust voor om de kleuters in een heterogene groep 1/2
onderwijs te geven. Voor de ontwikkeling van de kinderen vinden wij dit een
goede keuze. Op het eind van leerjaar 2 hebben echter niet alle kinderen
even lang onderwijs gevolgd.
Om toch de kinderen ook verdiepende activiteiten binnen eigen niveau
(leerjaar) te kunnen bieden kiezen we ook bewust voor splitsmomenten.
Dit jaar gaan we na de kerstvakantie deze splitsmomenten uitbreiden.
De wet op het primair onderwijs spreekt van een onvertraagde ontwikkeling
binnen een tijdvak van acht jaar. Gevolg is, dat kleuters, die geboren zijn
tussen augustus en januari, in principe door kunnen gaan naar groep 3.
De ontwikkeling van “school”rijpheid bij het jonge kind gaat sprongs gewijs
en is niet makkelijk te meten.
Afwegingen bij de doorstroom naar
de volgende groep
• Het nemen van deze beslissing wordt gebaseerd op de brede
ontwikkeling van het kind.
• Het nemen van deze beslissing is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van leerkracht, coördinator van zorg en ouders.
• De ouders worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van
de ontwikkeling.
• De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het kinddossier.
• De uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.
Samenwerking
•Ouders (zorg voor ieder kind)
•GGD
•SMW
•Eventuele externe instanties
•Opleidingsschool
•Nummer Een
•Veldvestscholen
Beredeneerd aanbod
•
Thema’s gebaseerd op de belevingswereld van het kind.
Wij vullen het thema met diverse activiteiten en een gevarieerd aanbod. De activiteiten
zorgen voor spelenderwijs leren.
De tussendoelen voor kleuters, (vast gesteld door de PO raad), komen middels deze
activiteiten aan bod.
Denk aan:
-
Ontluikende geletterdheid (woordenschat, letters, rijmen, klank-teken koppeling,
analyse /synthese, benoemingssbelheid etc.) Dit zijn de leesvoorwaarden.
-
Ordenen (getalbegrip, kleuren, vormen, seriëren, classificeren, etc)
-
Dagstructuur (pictogrammen, kalender, foto’s)
-
Wij houden ouders hiervan op de hoogte via de website.
-
Inleiding “ik tafel” door Natasja.
•
Toetsen / observaties:
We hebben verschillende momenten waarop we de kinderen toetsen en observeren. Dit
leggen wij vast in een groepsplan en in een lln dossier in parnassys
(computersysteem).
Vragen????
Koffie
Foto’s (zie foto-album website)
Kijkje in de klassen
Download