nieuwsbrief maart17 - Vrije Basisschool De Zonnebloem

advertisement
gvbs De Zonnebloem
Van Trierstraat 28
2018 Antwerpen
Tel. / fax: 03/237 77 73
e-mail: [email protected]
website:http://zonnebloemantwerpen.be
Besteouders,
Delentekomteraan!Hieralvastwatinformatievoordehopelijkwarmeremaandmaart.
1. Ziekte
Juf Claire zal nog zeker tot de Paasvakantie moeten rusten om te kunnen genezen. Tot dan
wordt za alvast vervangen door juf Gianna (spreek uit als Janna), die er alvast met volle
overgaveaanbegonnenis.
2. Wensboommaand
Maart staat traditiegetrouw in het teken van complimenten en wensen. Op onze
speelplaats staat alvast de wensboom klaar waar de kinderen hun wensen voor onze
school kunnen aanhangen. Onze leerlingenraad zal er de meest haalbare uit selecteren
omteverwezenlijken.
3. Doorlichting
Vrijdag 24 maart strijkt er een team van 3 inspecteurs neer in onze school. Ze gaan in alle
klassen de werking onder de loep nemen. Vor de lagere school ligt de focus op het vak
wereldoriëntatieenvoordekleutersopwiskundigeinitiatie.Wezijnerinelkgevalklaarvoor.
4. Damiaanactie
De Damiaanactie bracht dit jaar €429 op. Bedankt aan de gulle gevers. Het bedrag ging
integraalnaardeDamiaanactieomhunwerkingmetpatiëntendielijdenaanlepraoftbcte
ondersteunen.
5. Fietsenenpapasportdag
Maandag20maarthebbendekleutersfietsdag.De15nieuweloopfietsjeszijnook(eindelijk)
geleverdwaardoorweonzekleutersnogntensieverfietsvaardighedenkunnenbijbrengen.In
de namiddag mogen de papa’s die vrij zijn onze kleuters begeleiden bij allerhande
sportactiviteiten.Ukrijgthiernogeenbriefvan.
6. Studiekeuze
We zijn er al heel lang mee bezig maar voor onze oudste kinderen komt de keuze voor een
secundaire school nu wel heel dicht bij. Heel wat Antwerpse scholen starten hun
inschrijvingenop11maart.Omjullieoudersnogwatextrainfotegevenvoordezegrotestap,
isernogeeninformatie-avondopdonderdag9maart.
7. Uitstappenentheater
Ook deze maand zijn er weer heel wat uitstappen en een theaterbezoek gepland. Hou
hiervoor zeker de kalender in het oog. Als u via mail wil gewaarschuwd worden, kan u nog
steeds inloggen op www.gimme.eu. Dan krijgt u de dag voordien een mailtje toegestuurd.
Ookdemeesteinfo-brievenkomendanviamail.
Totaandepoort!
Ericd’Hooghe,directeur
Download