De strijd tegen lepra en tuberculose gaat

advertisement
De strijd tegen lepra en tuberculose is nog lang niet voorbij…
Damiaanactie is een Belgische ngo,die sinds1964 lepra en tuberculose bestrijdt. Maar ere wie
ere toekomt: mocht Jozef De Veuster, de wereldlijke naam van Damiaan, niet hebben bestaan,
dan zou Damiaanactie niet zijn wat het nu is. Zijn inzet, zijn doorzettingsvermogen en zijn
aandacht voor de mens achter de zieke... het zijn ook voor de huidige medewerkers van
Damiaanactie fundamentele waarden.
Elk jaar spoort Damiaanactie meer dan 220.000 lepra-en tbc-patiënten op in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika. Dit gebeurt dankzij een beperkt aantal ontwikkelingswerkers en dankzij
ongeveer 1.500 lokale personeelsleden (dokters, verplegers, logistieke medewerkers,
laboranten of ook chauffeurs) in totaal 16 projectlanden.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden er jaarlijks nog meer dan 400.000
leprapatiënten ontdekt. Patiënten die verzorging en aandacht nodig hebben. Maar er dreigt
gevaar: lepra wordt in de meeste regio’s niet meer als een voornaam probleem beschouwd.
Het risico bestaat dus dat deze ziekte verwaarloosd of zelfs vergeten wordt. Damiaanactie
waakt erover dat deze middeleeuwse ziekte de nodige aandacht blijft krijgen.
De kracht van een project ligt in feite in het vermogen om zieken zo snel mogelijk op te
sporen ... en hen de juiste behandeling te geven. Als de patiënten in een vroeg stadium van de
ziekte worden ontdekt, dan zal het merendeel van hen volledig genezen, waardoor
verlammingen, open wonden en verminkingen vermeden worden. Op die manier wordt ook
het ergste vermeden: sociale uitsluiting en vernedering. Sinds 1964 heeft Damiaanactie een
enorme ervaring verworven in de behandeling van lepra.
40 euro. Dat bedrag volstaat om een leprabehandeling te financieren.
Al meer dan 30 jaar bestrijdt Damiaanactie ook tuberculose. Deze vreselijke ziekte
veroorzaakt vele doden. Om de 20 seconden eist tbc, ergens ter wereld, een (meestal jong)
mensenleven. Een tbc-patiënt kan bovendien tientallen andere mensen besmetten. Lepra
verminkt, maar tuberculose doodt. Met 40 euro kunnen we een tbc-patiënt behandelen. Overal
trachten de medische teams die we steunen zo snel mogelijk zieken op te sporen. Ook voor
tuberculose geldt het volgende principe: hoe eerder de zieke ontdekt wordt, hoe groter de kans
dat hij volledig geneest.
Maar dit alles zou Damiaanactie niet kunnen bereiken zonder de steun van een zeer groot
aantal mensen in België: de mensen die onze stiften verkopen tijdens het laatste weekend van
januari, de mensen die onze stiften kopen en de mensen die een gift overmaken op het
rekeningnummer van Damiaanactie. Door dit netwerk van tienduizenden mensen kan
Damiaanactie handelen, in de voetsporen van Damiaan.
Voor meer informatie of om onze driemaandelijkse “Damiaanactiekrant” te ontvangen, kunt u
naar onze website surfen: www.damiaanactie.be of ons contacteren op het volgende adres:
Damiaanactie, Leopold II-laan , 263, 1081 Brussel (tel. 02-422.59.11, fax 02-422.59.00).
Voor bijkomende info kunt u contact opnemen met onze communicatieverantwoordelijke
Carla Reynders: [email protected] .
Download