Documentatie ivm. zorg voor psychomotoriek bij

advertisement
Vormingscentrum
 02 240 07 55
1
Met de kleuterleidster werken aan extra zorg voor psychomotoriek
Documentatie
Literatuur
1. Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool
Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs – 2000
Het ‘Ontwikkelingsplan’ is een werk-plan dat ondersteuning geeft aan wie wil meewerken
aan de uitbouw van goed kleuteronderwijs in christelijk perspectief.
In een eerste deel worden de sleutelbegrippen beschreven in een concept van goed
kleuteronderwijs. Het 2de deel schetst een praktijktheoretisch kader en het 3de deel de
verschillende aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling van kleuters.
Het is een handboek voor de opleiding van kleuterleidsters.
2. Groeiboek
Kristien Dalemans, Marcella Hombroux, Reinilde Lambert, Mieke Wouters
Groeiboek is een werk over kleuters in ontwikkeling.
Het richt zich tot de kleuterleidster in haar extra zorg voor kleuters met specifieke vragen.
Groeiboek stimuleert overleg tussen de kleuterleidsters met CLB-medewerkers, ouders,
interne zorgbegeleiders en externe deskundigen. Het is zo ook een handleiding voor een
goed MDO.
Groeiboek is een realisatie van VCLB en wordt uitgegeven door Garant.
3. Groei- en leerlijnen in de kleuterschool
Marc Boone – uitg. Wolters Plantyn
De auteur schetst de ontwikkeling van kleuters op 6 domeinen in een continuüm dat begint
bij de peuters en eindigt bij de kenmerken van schoolrijpheid.
4. Kleuters met extra zorg. Een werkboek vol handelingsplannen
Marc Boone – uitg. Wolters Plantyn, 2006
In het kleuteronderwijs wordt bij ontwikkelingsbedreigde kleuters heel wat getest,
geobserveerd en overlegd. Voor elk soort probleem dat zich bij een kleuter kan voordoen, is
een handelings- of remediëringsplan uitgeschreven. Elke leeftijdsperiode komt in beeld. In
totaal gaat het om zeventig handelingsplannen, samengebracht rond zeven
probleemgebieden: wiskundige initiatie, leesinitiatie, motoriek (en schrijfinitiatie), taal- en
spraakontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel- en
werkhouding.
5. Kleuterstappen in beweging. Bewegingszorg voor het jonge kind
Els Bertrands, Christine De Medts, Gisèle Descheppere - uitg. Acco, 2003
Dit boek biedt een bondig theoretisch kader waarin bewegingszorg voor kleuters
gerealiseerd kan worden. Een zorgbrede aanpak start met een goede observatie. Daarnaast
bevat het tal van praktische mogelijkheden om een kleuter optimaal te stimuleren in zijn
bewegingsontwikkeling.
2
6. Speelkriebels voor kleuters, Leuven : Acco, 1995
Els Bertrands, Veerle Florquin,
7. Kleuterstapjes kindvolgsysteem: bewegingsopvoeding en motorische vaardigheden
Breban N, Croes F, Croes W, Langers J, Loos J - Plantyn, 2005
8. Procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters,
Laevers Ferre,
Leuven : CEGO, 2007
9. Veronica Sherborne bewegingspedagogiek
Basiscursus, Leuven
Sherborne bewegingscentrum - Dialoog Vormingscentrum
10. Understanding Motor Development : Infants, Children, Adolescents, Adults,
Gallahue DL, Ozum JC,
Indiana : University, 2007
11. Het kinderyoga dierentuinavontuur
Purperhart H, van Amelsfort B,
Katwijk : Panta Rhei, 2006
12. Relax kids : sprookjesmeditatie voor kinderen
Viegas M,
Deventer : Aukh-Hermes, 2007
13. Het boek ‘Schrijven zonder pen’ (H. Schweitzer – ISBN 9789026220296) dat door
Leene Leyssen werd vermeld op de studiedag is niet meer verkrijgbaar.
Websites
http://www.touchingchildcare.nl/ (ONDERLINGE KINDERMASSAGE)
http://www.schrijfdans.nl/ (SCHRIJFMOTORIEK)
http://www.mediatiemetmisc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Ite
mid=76 (PNINA KLEIN : MISC)
http://www.bewegingsschool.be/ (VRIJE TIJD)
http://www.brunssum.net/~wjmoonen/ (SHERBORNE)
3
Download