Welkom in groep 1 / 2

advertisement
Welkom in groep 1 / 2 A
Waar gaan we het over hebben?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klassenpagina en bezetting groep 1-2A
Klassenouders
Voorwaarden om tot leren te komen
Thema’s
Hoe ziet een dag eruit?
Groep 1/2 combinatieklas
Woensdag (groep 2 dag)
Overgang groep 2 naar groep 3
RT en Zorg
Toetsen
Registraties, rapporten, oudergesprekken
Algemeen
Vragen?
Klassenpagina &
Bezetting groep 1/2A
Klassenpagina: www.florisradewijnszschool.nl
Bezetting groep 1/2A
3 dagen (ma ,do, vrij.)
1 dag (di.)
groepsverantwoordelijk
½ dag (woe. gr 2 dag)
Klassenouders
Annemieke (moeder Tim) en Pascalina (moeder Jayson)
zijn onze klassenouders dit schooljaar.
Welkom!
Voorwaarden om tot
leren te komen:
•
•
•
•
•
•
•
Veilig voelen! M5 project.
www.florisradewijnszschool.nl
met plezier naar school!
sociale redzaamheid
zelfredzaamheid/zelfstandigheid (thuis en op school)
communicatie ouders/lkr.
regels in de school/klas
Thema’s/ kleuterplein
•
•
•
•
Raai de Kraai
Seizoenen
Sint/ Kerst enz.
Een heel jaar rond, familie, sneeuw en ijs, dieren, eten, gekozen thema kinderen,
kunst.
• Plakboek / Poppetjesboek
Hoe ziet een dag eruit?
•
Leerplicht/ Inloop (kaarten op tafel)
• Teach Like a Champion!
• Kring dagritme, CPS (rekenvriendjes), LOGO3000, Met Sprongen Vooruit, Lettermuur,
Prentenboek, SEO/ Hemel en Aarde, thematisch kleuterplein lessen.
•
•
•
•
•
•
Werkles (digibord )
Gym/ buiten spelen
Circuit maandagmiddag
Vakleerkracht muziek (dinsdag of vrijdag)
Eten en drinken (klas aanrecht, graag naam er op)
Lunch (koelkast,graag naam er op, in juiste bak)
Groep 1/2 combinatieklas
• Bewust gemengde groep
• Verschillen in leerstof, veel differentiatie
• Kleine kringen
• Ontwikkelingsmaterialen
• Open ochtend na de kerst: welkom!
Woensdag (groep 2 dag)
•
•
•
•
•
•
Juf Saskia
Voorbereidend schrijven
Werkles ontwikkelingsmaterialen
Rekenen
Taal
Gym in het speellokaal
Overgang van groep 2 naar 3…
Waar letten we op?
Herfstkinderen: extra aandacht
…..Het blijft een enorme overgang!
•
•
•
•
RT en Zorg
Voorleesgroepje (door ouders)
Taalgroepje (door juf Marga)
Plusgroepje (door juf Marga)
Bouw! op de laptop door tutoren gr 7 – 8
• Logopediste: Julia Swinkels
• Schoolmaatschappelijk werk: Joke Roodbeen (Rivas)
• Intern Begeleider (IB) Kara, aanwezig op dinsdag, soms aanwezig oudergesprekken en
leerling-besprekingen
• Veel overleg met ouders, ook tussen officiële momenten door!
Toetsen
Groep 1: (juni)
• CITO Rekenen voor kleuters
• CITO Taal voor kleuters
Groep 2: (januari en juni)
• CITO Rekenen voor kleuters
• CITO Taal voor kleuters
Registraties, rapport en oudergesprek
•
•
•
•
Registraties (wat registreren we allemaal)
CITO taal/rekenen (wat doen we met de resultaten)
Rapport: 2x per jaar in de maanden jan/feb en juni/juli
Oudergesprek: 2x per jaar na de rapporten. In oktober een optioneel oudergesprek dit gesprek is
niet verplicht en op inschrijving!
• Inspectie bezoek over 3 jaar
Algemeen:
•
•
•
•
•
•
•
•
Graag schoenen die kinderen zelf aan kunnen doen! (ook gymschoenen!)
Flip de Beer
Verjaardagskalender voor ouders
Agenda op de kast/bso lijst
Memobord naast deur
Verkeersbrigadiers gezocht!
Ouderbijdrage
Schoolmelk beschikbaar! Campina
Vragen?
Later toch nog vragen?
Loop even binnen of mail naar:
[email protected]
Bedankt voor uw komst
en kijk nog lekker even
rond in de klas.
Fijne avond!
Download