De agenda deze week

advertisement
Floris Radewijnszschool
februari 2016
Informatie avond voor ouders
Opbrengstgericht werken
en het leerlingvolgsysteem
Over 45 minuten
• Weet u wat een leerlingvolgsysteem is.
• Weet u wat handelingsgericht werken en
opbrengstgericht werken is.
• Weet u wat opbrengstgericht werken in de
klas voor uw kind betekent.
LVS
•
•
•
•
Leerling Volg Systeem
Esis
Groepsplannen - Groepsoverzichten
Handelingsplannen
•
•
•
•
•
•
Observaties
Gespreksverslagen
Methodegebonden toetsen
CITO
SCOL
Kleuterplein
Kleuters
• Zie vorige dia m.u.v. methodetoetsen
• Kleuterplein
Methode met een observatieprogramma
• Klassenmap met een bladzijde per kind
• Screening januari van groep 2: opsporen
risicolezers
• Cito Taal en Rekenen E1-M2 en E2
• Interventie groepjes: VLG - TG - PG en Bouw!
Uw kind in beeld
Sociaal emotionele ontwikkeling>
leerlingvolgsysteem SCOL
Groepsplannen & groepsoverzichten
Observaties leerkracht
Methode gebonden toetsen
Niet methodegebonden toetsen >
leerlingvolgsysteem Cito
HGW / 1- zorgroute
Groepsplannen &
Groepsoverzichten
 Groepsplannen
 Rekenen en technisch lezen
 Spelling is in de maak
Kleuters: Taal en Rekenen
• Wat wordt er geregistreerd?
 De observaties van de leerkracht
 De resultaten van de methodegebonden toetsen (niet in
groep 1-2)
 De resultaten van de cito`s
 De resultaten van de leesscreening in groep 2
Groepsoverzicht
Groepsplan
OGW
• Opbrengst Gericht Werken
• Analyse toets resultaten
• Doelen stellen
•
•
•
•
•
•
Rekenen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Woordenschat
Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters
Doelen stellen /effecten meten
•
•
•
•
•
Voor de leerling (IB + TOM kijken mee)
Voor de groep (MT + directie kijken mee)
Floris Radewijnszschool (MT + directie)
SKOR
Landelijk
Opbrengstgesprekken 2x per jaar (sept- feb)
We meten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taal en Rekenen voor kleuters
Risicoscreening lezen groep 2
Rekenen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Begrijpend luisteren (groep 3 & 4)
Woordenschat
Spelling
Kijk op sociale competenties (SCOL)
Kind- en oudertevredenheid (WMK-PO)
Wanneer meten we?
•
•
•
•
Cito toetsen (januari – juni)
Leesscreening groep 2 (jan)
Methode gebonden toetsen (maandelijks)
Volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling
SCOL (najaar- voorjaar)
• Kwaliteitsmeter van het WMK-PO
Wat vertelt de CITO uitslag?
•
•
•
•
•
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling
A- E score
I t/m V score
Vaardigheidsscore (VS)
Funtioneringsniveau (FN)
Tussenmetingen
In januari & juni bekijken we:
• Zijn de halfjaarlijkse doelen behaald?
• Wat is het huidige niveau van het kind?
• Wat komt er uit de analyse van de toetsen?
• Welke groei (vaardigheidsgroei) heeft het kind
laten zien het afgelopen half jaar?
Overzicht bij het rapport
Vaardigheidsscore
DL/DLE
Foutenanalyse (spelling)
Fouten analyse Taal voor kleuters
Na de tussenmetingen
• Evaluatie groepsplan (leerkracht)
Leerling niveau + groepsniveau
• Studiedag monitoren
• Opbrengstgesprekken (leerkracht met
IB+TOM)
• Groepsplan opstellen volgende periode
(Leerkracht)
• Groepsbesprekingen (leerkracht + IB)
• Leerlingbespreking (leerkracht + IB)
Waarom
Passend onderwijs voor uw kind.
•
•
•
•
Onderwijskundig jaarverslag (FR)
Monitorverslag (FR)
SKOR (Macon/Marap)
Overheid/ Inspectie
Is ons doel bereikt?
• Weet u nu wat handelingsgericht en
opbrengstgericht werken is?
• Weet u wat een leerlingvolgsysteem is?
• Weet u wat opbrengstgericht werken in de
klas voor uw kind betekent?
• Of heeft u nog vragen voor ons?
Bedankt voor uw komst
Wij wensen u wel thuis!
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards