Start van `t jaar…

advertisement
Start van ‘t jaar…
Wat kom je als leerkracht allemaal tegen bij de
start van een klas met hoogbegaafde kinderen?
Mail: [email protected]
Twitter: @LeonardoDeWerf @obsDeWerf
Site: leonardodewerf.nl en obsdewerf.nl
Youandi Bos
OBS De Werf, Huizen
Leerkracht middenbouw, groep 5/6
Verwachtingen
• Ouders =>
meteen verandering optreden
•
•
•
resultaten
‘nu gaat mijn kind werken / leren’
het moet nu allemaal goed gaan
• Kinderen => eindelijk gaat het goed
• Leerkracht => te hoog i.v.m. disharmonisch profiel
Verwachtingen
• Ouders =>
meteen verandering optreden
•
•
•
resultaten
‘nu gaat mijn kind werken / leren’
het moet nu allemaal goed gaan
• Kinderen => eindelijk gaat het goed
• Leerkracht => te hoog i.v.m. disharmonisch profiel
De kinderen
• Leerobstakels
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Automatiseren
Plannen (lange en korte termijn)
Ontwijkgedrag (perfectionisme, faalangst, onderpresteren)
Uitstelgedrag
Leren leren (herhalen)
Nauwkeurig lezen
Grote plannen in het hoofd, uitvoering laat ‘t afweten
Afmaken/-leveren van producten
Dyslexie / dyscalculie / beelddenken
• Strategieën
–
–
–
–
–
–
(Krampachtig) vasthouden aan het geleerde
“Belachelijke” strategieën
Chaotisch denken
Ontbreken bepaalde vaardigheden
Te leren: fouten maken moet om te leren
Zelf steeds maar doorwerken (ik weet ‘t al)
De kinderen
• Gedrag
–
–
–
–
Gedragsproblemen: “ADHD”, “Asperger”, “ODD” e.d.
Regels ontduiken, letterlijk opvatten en discussie
Multitasken of afdwalen?
Tics
• Emotioneel
–
–
–
–
–
Geen vragen durven te stellen
Geen antwoord durven te geven
Niet meer de slimste en snelste
Weg = uitzonderingspositie
Starheid / vastzitten
• Sociaal
– Niet na schooltijd samen (kunnen) spelen
– Buitengesloten voelen
– Wennen aan peergroup
De kinderen
• Sterke kanten
–
–
–
–
–
–
–
–
Grote creativiteit: denken en doen
Humor
Enorme honger naar meer
Gelijkheid
Openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid
Tolerant en acceptatie van het “zijn” van de ander
Kritisch
Groot inzicht sociale structuur groep
…ff slikku voor de leerkracht
• Sociaal-emotioneel
– Filosofie: pesten
– Eigenbeeld: zelfmoord
– Gedachtes: was ik maar nooit geboren
…maar voor de
kinderen een
opluchting, gevoel
van herkenning en
erkenning.
Rare plek en
manier om te
werken?
Nee, gewoon
even nodig als
uiting. Daarna
kan ‘t ook weer
normaal.
Zwaar begin, maar wel zo ontzettend mooi en waardevol.
Blije,
gelukkige,
creatieve,
talentvolle, eigenwijze
kinderen.
... en leerkrachten
... en ouders
... en team
... en directeur
... en omgeving
... en .............
Download