Een veilige school

advertisement
Een veilige school
Speelplaats
zandbak
voetbal
Spel
Elkaar op de hoogte houden
• Voorvallen in de pauze worden altijd
doorgegeven aan de leerkracht van het
kind.
• Indien nodig is elke leerkracht op de
hoogte van specifieke kindkenmerken /
speciale afspraken.
speelwijzer
• Kinderen met een speelopdracht
Oplossingsgerichte gesprekken
• SOVA lessen
• Kringgesprekken
 Over respect
 Groepsvorming
 gedrag
 evaluatie pauzemoment
• SOVA training
ruzie
• Beide kinderen worden gehoord.
• Samen naar een
oplossing zoeken.
Toezicht door leerkracht
eten
fietsenhok
speelplaats
Download