Inleiding Deel 1: De regie van acht pedagogische competenties 1.1

advertisement
Inleiding
Deel 1: De regie van acht pedagogische competenties
1.1.
Researchcompetentie – of wanneer laat je je leerlingen (het best) groeien?
Ruimtelijke composities
Effect van ruimtelijke wisselingen
1.2.
Innovatiecompetentie – of hoe verruim je het denken van leerlingen?
Reflectiegraden
Innovatie als horizontverbreding
1.3.
Communicatieve competentie – of hoe ben je voorganger in taalontwikkeling?
Onderscheiden referentiekaders
Communicatiestijlen passend hanteren
1.4.
Counselingcompetentie – of wanneer wakker je het (zelf)vertrouwen van de leerling aan?
(C)reactief karakter
Coöperatieve setting
1.5.
Ethische en evaluatieve competentie – of hoe leer je de leerlingen waarde(n) aan iets
toekennen?
Ethische signalementen
Drievoudige ethische referentiefiguur
1.6.
Motiverende competentie – of hoe laat je leerlingen de drive (telkens) weer oppikken, –
ondanks hun kwetsuren of kwetsbaarheid?
Neurologische complexe werkingen
Motivatie verhalenderwijs wekken
1.7.
Managementcompetentie – of hoe laat je leerlingen ontdekken dat regels hun leven kunnen
ordenen?
Regels en procedures
Procedures en persoonlijkheid
1.8. Zelfreflectiecompetentie – of hoe leer je leerlingen zichzelf in de hand te houden?
De drie levensdimensies
Op het snijpunt van instelling en individu
De overdracht naar de leerling
1.9.
Integratie van de acht competenties – of hoe krijg je als leerkracht greep op de onderwijs- en
opvoedingsopdracht?
Graden van taakbetrokkenheid
Toepassing van deze gradaties op de competenties
1.10 Overgang naar deel 2 – of in welke contexten beweegt de leerkracht zich?
Terugblik: de regie en de regisseur of theatermaker
Vooruitblik: contextuele verkenning
Deel 2: De leerkracht als regisseur – de leerling als performer
2.1. De context – of welke cultuur ademen leerkracht en leerling samen in en uit?
2.1.1. Onderwijs als instelling in vraag gesteld
Een dankbare ontmoetingsplaats
Performatief onderwijs
2.1.2. Samenleving onder neoliberale druk
Kwaliteit meten?
Onmeetbaar en onmetelijk onderwijs
2.1.3. Onderwijs dat antwoord geeft: het projectkarakter van de school
De leerkracht als regisseur
De theatrale setting van de school
2.2. De betrokkenheid tussen leerkracht en leerling – wat voedt hun dynamiek van het verlangen?
2.2.1. Het ogen-blik: aandacht voor elke leerling
De blik in de ogen
Zelfreflectie
2.2.2. Terugblik – blikopener op blokkeringsfenomenen
Leerinhibitie
Culturele achterstelling
Analfabetisme
Regressie
2.2.3. De geboorte van de leerling
De asymmetrische verhouding tussen leerkracht en leerling
De leergierigheid van de leerling
De linguïstische gezondheidskuur
Minding your time, timing your mind
2.3. Het draagvlak van leerling en leerkracht – of hoe balanceren ze tussen de cultuur en hun
verlangen?
2.3.1. Differentiatie: zich losmaken van de ander en de vrije ruimte durven betreden
Ruimte-ervaringen
Ruimtegestiek in muzische vorming
Implementatie Nederlands door musical
Faust – meertaligheid in de opera
Taal- en zwaartekrachtwetten in de fysica
2.3.2. Correspondentie: lichamelijk op elkaar betrokken blijven
Uit de aandacht wegglijden
Het rolmodel van de leerkracht
2.3.3. Transgressie: geweldloze verkenning en diversiteit als groeikans zien
Werken op lange termijn
Misverstanden over filosoferen met kinderen
Wat stelt filosoferen pedagogisch voor?
Maatschappelijke relevantie
2.3.4. Management van de zelfregulatie en de tijd als medespeler ernstig nemen
Netwerkverbindingen: leerprocessen en empathie
De theatrale vrijgeleide en autonomieverwerving
2.3.5. Motivatie van de keuze van de antropologische categorieën
Innoverend denken en handelen
Onderwijs in een creatief denkperspectief
2.3.6. Reflectieoefening voor schoolteams en vakcollega’s
2.4. Terug naar de beeldspraak – leerkracht en leerling als performers
2.4.1. Leerkracht en leerling: performatieve interactie
2.4.2. Performatieve levensbeschouwing – motor van het onderwijs
Pedagogische onderscheiden tussen sociale wanorde en culturele identiteit
Gedeeld leiderschap (loose coupling) op het snijpunt van meritocratie en solidariteit
2.4.3. Ouverture op de trilogie
Download