Notitie ICT - IKC De Kemp

advertisement
IKC de Kemp
Kempstraat 36
5987 AH Egchel
Tel. 077-3073636
Email: [email protected]
Site: www.ikcdekemp.nl
Internet en e-mail protocol IKC De Kemp
Inleiding:
Het internet biedt geweldige mogelijkheden voor het onderwijs. Hulpbronnen voor leerkrachten en leerlingen,
educatieve programma’s, social media, ontspanning, enz. Kinderen zijn vaak enthousiaste gebruikers. Echter,
zoals geldt voor de meeste spannende activiteiten: aan het gebruik van internet en e-mail zijn risico’s verbonden.
Voor meer informatie over deze risico’s kunt u de volgende site bezoeken: www.mijnkindonline.nl
Dit protocol helpt om vervelende internet- en e-mail ervaringen te voorkomen. 100% garantie dat dit nooit zal
gebeuren kunnen we niet geven. Wel dat we altijd adequaat reageren als we signalen waarnemen.
Om deze redenen moet de school er zorg voor dragen dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het
gebruik en misbruik van internet en het e-mailadres. De school kiest er niet voor om te gaan werken met filters.
De school kiest er voor om samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde manier te
kunnen werken met het internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen
van regels, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol.
Afspraken met de leerlingen:
Mensen op internet zijn anoniem. Ook al heb je bijvoorbeeld een e-mailadres dan weet je nooit zeker met wie je
te maken hebt, of wat ze willen. Daarom moet je als kind oppassen en je altijd aan onderstaande afspraken en
regels houden:













Ik weet dat niet alles waar is wat ik op leuke websites zie en lees. Laat je niets wijsmaken en ga niet op
mooie beloftes in.
Ik zal nooit persoonlijke informatie doorgeven op het internet zoals: mijn naam, e-mailadres, adres en
telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school. Dit mag
alleen wanneer je hiervoor toestemming hebt van je eigen leerkracht.
Ik geef mijn wachtwoord niet door aan anderen. Ook niet aan mijn beste vriend(in).
Ik vertel het mijn ouders, leerkracht of iemand anders die ik vertrouw, meteen als ik informatie zie waardoor
ik me niet prettig voel of waarvan ik weet dat het ongewenste informatie is zoals: geweld, discriminatie,
racisme, porno, enz.
Ik maak nooit een afspraak met iemand die ik op het internet ben tegengekomen, om hem of haar in het echt
te ontmoeten.
Ik stuur via het internet geen foto's van mezelf of anderen aan onbekenden.
Blijf vriendelijk, eerlijk en gebruik geen rare of lelijke woorden met e-mailen.
Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten
krijg en vertel het meteen aan mijn ouders, leerkracht of iemand anders die ik vertrouw, zodat zij
maatregelen kunnen nemen.
Wat ik op de computer typ, mag altijd gelezen worden door de leerkracht.
Ik download nooit iets zonder toestemming.
Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van.
Ik spreek met mijn leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op het internet mag en van welke
programma’s ik gebruik mag maken.
Tijdens het overblijven (TSO) mag ik wel gebruik maken van de computers, maar niet van het internet.
Bovenstaande afspraken worden in de groepen 4 t/m 8 besproken en zullen gedurende het schooljaar meerdere
keren herhaald worden. De kinderen ‘ondertekenen’ deze afspraken op hun eigen manier.
Reglement:

De volgende overtredingen worden door onze school als ‘zwaar’ gezien:
- Als er bewust informatie wordt gezocht op het gebied van geweld, discriminatie,
racisme en porno en deze informatie verspreid en / of doorgegeven wordt.
- Als er kwetsende e-mailberichten verzonden worden.
- Als er met opzet schade wordt toegebracht aan computerhardware zoals: de muis,
de koptelefoon, toetsenbord, enz.
- Als er bewust schade wordt toegebracht aan andermans bestanden.
- Als de onderstaande ‘minder zware’ feiten herhaaldelijk gepleegd worden.
School vindt dat bij deze overtredingen de volgende consequenties passend zijn:
- Er zal een gesprek met de leerkracht plaatsvinden.
- De ouders worden geïnformeerd.
- Bij materiële schade wordt de aanschaf van nieuwe apparatuur gefinancierd door ouders /
verzorgers.
- De leerling ontvangt een ‘rode kaart’ en mag één maand niet aan de computer.
Deze consequenties worden door de directie opgelegd.

De volgende overtredingen worden door onze school als ‘minder zwaar’ gezien:
- Als er bewust zonder toestemming onder een andere naam wordt ‘ingelogd’.
- Als er bewust zonder toestemming instellingen veranderd worden.
- Als er bewust schoolprogramma’s niet worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.
School vindt dat bij deze overtredingen de volgende consequenties passend zijn:
- Er zal een gesprek met de leerkracht plaatsvinden.
- De ouders worden geïnformeerd.
- Per overtreding ontvangt de leerling een ‘gele kaart’. Dit betekent dat desbetreffende leerling één week
niet aan de computer mag.
- Wanneer een leerling 2 gele kaarten ontvangen heeft, betekent dit automatisch een rode kaart.
Hierdoor mag de leerling één maand niet aan de computer.

De betrokken gebruiker wordt altijd van het bovenstaande in kennis gesteld. Tevens worden ook de ouders /
verzorgers over de plaatsgevonden feiten en de genomen maatregelen ingelicht.

Bij twijfel kan de groepsleerkracht altijd in overleg met de directie tot een passende maatregel komen.

Zodra iemand op school misbruik ontdekt, dan wordt dit direct gemeld aan de desbetreffende
groepsleerkracht.
De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het e-mailadres en / of de internettoegang geblokkeerd
moet worden, dit direct gebeurt.
Download