Voorlichting Voortgezet Onderwijs

advertisement
GROEP 8
Waarom krijgt groep 8 huiswerk:
• Voorbereiding op het V.O.
• Zoveel mogelijk begrippen aanleren voor de
Cito.
• Wennen aan het krijgen van huiswerk.
• Woordenschat uitbreiden.
De volgende vakken gaan mee als huiswerk:
• Spelling (woordrij)
• Rekenregels en leessommen
• Taalregels
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde (ook met kaarten)
• Natuur
• Engels
• Afmaken van werk dat op school gedaan had
moeten worden.
Hoe weet ik dat mijn kind huiswerk heeft?
• Vraag het aan uw kind
• Kijk op de website van school
• Controleer de agenda van uw kind
Het huiswerk staat te lezen op de website van
school. Ga naar www.cosdewereld.nl
Kies daar Groepen.
Kies Agenda
Wat vind ik op de website?
• Wanneer moet wat geleerd worden?
• Repetities zijn aan te klikken.
• Werkstukken/spreekbeurten kunnen per E-mail
gestuurd worden.
Hoe “leer” je thuis:
• Spelling: vaak oefenen door te schrijven
• Geschiedenis: zelf vragen maken over de tekst
• Aardrijkskunde: zelf vragen maken over de
tekst
• Engelse woordjes: oefenen en nog eens
oefenen door te schrijven.
Hoe lang doe je erover?
• Elke dag een stukje is beter dan in één dag een
STUK
• Elke dag 2 x drie kwartier zou genoeg kunnen
zijn.
• ‘s Avonds na GTST om half 9 is te laat!
De Entreetoets en Eindtoets van het Cito
• De meeste scholen in Nederland doen mee aan
een toets aan het eind van de schoolloopbaan.
• Twee toetsen geven een beter beeld dan één.
• 1 x p/w cito oefenen.
• In groep 7 heeft is afgelopen jaar de
Entreetoets gedaan.
• Deze toets is nagekeken in Arnhem en u heeft
een voorlopig advies ontvangen.
• Er wordt gekeken naar:
• inzet in groep en voor huiswerk
• resultaten LVS (Begrijpend lezen
en rekenen tellen “zwaar” mee!)
• Uitslag Cito groep 7
• U gaat alvast kijken op/naar verschillende
scholen.
• Definitief advies in februari (voordat de Cito
gemaakt is.)
• Opgeven op een school met het schooladvies.
• In groep 8 krijgen de kinderen op 21, 22 en
23 april 2015 de Cito-eindtoets.
• Uitslag van de Cito in mei.
• Advies wordt niet gewijzigd n.a.v. de Cito,
alleen als de Cito zeer veel hoger uitvalt.
Motivatie
Heeft uw kind zin in leren? Leert
het graag het huiswerk?
Zelfstandigheid
Snapt uw kind het opgegeven werk
en maakt het veel uit zichzelf?
Ondersteuning
Bent u in de gelegenheid uw kind
te helpen?
Het niveau
Kan uw kind het niveau aan op de
school van uw keuze?
Score LVS
Hoe is het begrip van rekenen, taal
en vooral begrijpend lezen?
Waar kan ik heen?
Voortgezet Onderwijs in schema
WO
HBO
MBO
Werken
6 VWO
5
4
HAVO
V
M
B
O
TL
GL
KBL
BBL
3
2
1
Leerwegondersteunend onderwijs
BASISONDE RWIJS
PRO
Brugklas (eerste en tweede jaar)
Alle
leerlingen krijgen dezelfde vakken
• Nederlands
• Engels
• Frans of Duits
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Economie
• Wiskunde
• Natuur- en scheikunde
• Lichamelijke Opvoeding
• Verzorging
• Informatiekunde
• Techniek
• Tekenen
• Handvaardigheid
• Biologie
• Muziek
Hoe komt u tot een keuze?









Voorlichting
Grondig bestuderen website gemeente
Bespreek met uw kind wat hij/zij wil
Interesse, motivatie en prestatie
Type kind
Type school
Bezoek samen met uw kind open dagen
Adviesgesprek
Inschrijven
Download