Vanwege extra constructiewerk van (pilot) examens - Site

advertisement
Wij zijn op zoek naar
mbo docenten Rekenen
voor gemiddeld 4 uur per week
Vanwege extra constructiewerk van (pilot) examens Rekenen zoeken wij op korte termijn mbo docenten rekenen
in het examenjaar van een niveau 2, 3 of 4-opleiding.
De invoering van centraal ontwikkelde examens (coe’s) voor taal en rekenen in het mbo is in volle gang. Na de
ontwikkeling van prototypes en het voorbeeldexamen werken constructiegroepen nu aan de ontwikkeling van
examens voor de pilotjaren voor de opleidingen MBO 2, 3 en 4 voor taal en rekenen. Het examen Rekenen wordt
afgenomen op niveau 2F en 3F van het Referentiekader Rekenen.
Werkzaamheden
U werkt mee aan de productie van de pilotexamens door vragen te construeren voor één van de rekenniveaus
2F of 3F. Dit werk doet u grotendeels thuis. U maakt deel uit van een constructiegroep, die onder begeleiding van
een Cito-toetsdeskundige maandelijks bij elkaar komt om productie en voortgang te bespreken.
Eisen

u werkt als docent in mbo-opleidingen 2, 3 en/of 4 waarvoor we het examen maken;

u hebt recente ervaring met examenklassen;

u hebt goede vakkennis;

u bent op de hoogte van de eisen aan kwalificatiedossiers voor de verschillende opleidingen;

u kent de rekenstandaarden als Referentiekader Rekenen (Meijerink);

u bent geen (co-)auteur van een onderwijsmethode.
Ons aanbod
Cito biedt scholing en begeleiding. Wij geven een passende vergoeding voor de werkzaamheden.
Samenstelling
Bij de selectie kijken wij naar een gelijke verdeling van de sectoren Groen; Techniek; Zorg en welzijn en Handel
en Economie.
Contractvorm
U kunt werken via een Overeenkomst van Opdracht of een overeenkomst via het ROC.
Informatie en reactie
Meer informatie? Neem voor het examen Rekenen 3F contact op met Chris van Noort. U bereikt hem op
telefoonnummer (026) 352 1297 of via de mail: [email protected] .
Voor het examen Rekenen 2F neemt u contact op met Silvia Matijssen (026) 352 1495 of via de mail:
[email protected] of [email protected]
Reageren? Mail uw CV met een korte motivering naar bovenstaande mailadressen.
Een proefopdracht maakt deel uit van de selectieprocedure.
Download