Uploaded by User316

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DEELNAME EXAMEN 1e en 2e gelegenheid

advertisement
AANMELDINGSFORMULIER VOOR DEELNAME EXAMEN 1e en 2e gelegenheid
(formulier dient 10 werkdagen voor afname door het team bij het examenbureau aangeleverd te zijn)
Achternaam:
Voornaam:
Studentnummer:
Geboortedatum:
Opleiding:
BOL/BBL/Dt BOL
Klas/groep:
Cohort:
Crebocode opleiding:
Emailadres:
Betreft examen:
Examennummer
Naam examen
1e gelegenheid
2e gelegenheid *
(zie Oer)
(b.v. rekenen, vitale functies)
inleveren bij
inleveren bij
opleiding
opleiding
Soort examen:
* Schriftelijk /
vaardigheden **
* Schriftelijk /
vaardigheden **
* Aankruisen wat van toepassing is
** Doorhalen wat niet van toepassing is
Datum:
Handtekening aanvrager
Ingekomen d.d.
Behandeld d.d.
Versie 22-08-2018
/
/
/2018/19
/2018/19
Toelichting:
1. Melding verzuim
De deelnemer verantwoordt de afwezigheid (ook bij te laat komen) conform het Verzuimprotocol
van ROC Nijmegen bij het Verzuimloket.
Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen na afname van het examen.
Versie 22-08-2018
Download