Gevaren van producten

advertisement
Gevaren bij
voeding
De schadelijk stoffen en
mens- & natuurgevolgen
Zalm
•
•
•
Kankerverwekkend
dioxines, zware metalen en
pesticiden
Bedreiging andere vissoorten
Frituurvet
•
•
•
•
•
veel calorieën, verhoogt het slechte
cholesterol en verlaagt het goede
cholesterol, risico op hart- en
vaatziekten.
frituurvet niet hoger verhitten dan
175°c
dit kan schadelijke stoffen laten
ontstaan.
milieu vervuilen
afvoer verstoppen, het oppervlakteen grondwater vervuilen, of
problemen veroorzaken in de
waterzuivering.
https://www.youtube.com/watch?v=kGi1W79sRYg
Gevaren van
producten
De schadelijke stoffen van
dagelijkse producten
Ammoniak
stikstof en waterstof
kleurloos giftig gas
prikkelende geur.
irriterend voor ogen, huid en
slijmvliezen.
• schade aan de longen oplopen
of zelfs overlijden
•
•
•
•
Hoe voorkomen?
Javel
• bleekwater is niet gevaarlijk
• Het kan leiden tot milde
symptomen van
misselijkheid, braken en
buikpijn.
• bij oogcontact grondig en
lang uitspoelen
• bij contact kan roodheid
van de huid ontstaan
Hoe voorkomen?
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3v1uj-MwZ8s
Download