PowerPoint-presentatie

advertisement
Het Centrum-Periferie model
Europa
Afrika
Aanpak piraten
NL
Zuid-Afrika
Werk
Werk
Bul
Somalië
Strijd om
ontwikkelingsgeld.
Leg dit model in eigen woorden uit.
Macht: Zetel in
Veiligheidsraad
Geef een illustratief voorbeeld bij dit model.
Inmiddels moet het CP-model eigenlijk worden
aangepast omdat er een groep landen is die zich
dusdanig heeft ontwikkeld dat je ze geen ‘periferieland’ meer kan noemen.
Let in het clipje met uitleg bij vraag 1 dus goed op de
SEMIPERIFERIE.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards