Creatinine is een afbraakproduct van de spieren. Het overgrote deel

advertisement
Creatinine is een afbraakproduct van de spieren. Het overgrote deel wordt via de glomeruli
uiteindelijk uitgescheiden. Een kleiner gedeelte wordt ook uitgescheiden door de tubuli, een ander
onderdeel van het klaringssysteem van de nieren. Indien de nieren dus een verminderd vermogen
hebben om het creatinine te ‘klaren’, stijgt de creatinineconcentratie in het bloed.
Download